Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

           Elektroniczna Skrzynka Podawcza                     http://www.epuap.gov.pl/

  Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2005r. Nr 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz. U. z 2005r Nr 200 poz. 1651 informujemy, że Urząd Gminy Lubichowo  uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie http://www.epuap.gov.pl/. Obecna funkcjonalność skrzynki jest nieustannie poszerzana. Pieczę nad tym procesem sprawuje Departament ds. Informatyzacji przy MSWiA.

Dokumenty składane drogą elektroniczną należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certfikatem. Szczegółowa instrukcja podpisywania dokumentów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i innymi informacjami potrzebnymi do użytkowania certyfikatów (instrukcje obsługi, instalacji czy oprogramowanie umożliwiające podpisywanie i weryfikację certyfikatów) znajdą Państwo na stronie wystawcy swojego certyfikatu.

W celu korespondencji z Urzędem Gminy Lubichowo za pomocą paltformy ePUAP należy wykonać następujące kroki:

Krok 1.
Dokonać rejestracji na platformie http://www.epuap.gov.pl/.

Obiekt PDF    Instrukcja zakładania konta

Krok 2.
Zalogować się do systemu ePUAP na platformie http://www.epuap.gov.pl/ za pomocą uzyskanego loginu.

Krok 3.
Na stronie głównej platformy ePUAP przejść do zakładki "Katalog Usług" i wyszukać podmiot:  Województwo Pomorskie > Powiat Starogardzki > Urząd Gminy Lubichowo.

Obiekt PDF    Instrukcja wyszukiwania podmiotów

Krok4.
Po dokonaniu wyboru podmiotu pojawi się okno ze spisem dokumentów elektronicznych jakie można aktualnie przesyłać drogą cyfrową do danego urzędu. Po wybraniu interesującej Państwa pozycji oraz zaznaczeniu opcji "Szczegółowe Informacje" zostaną Państwo przekierowani do strony z opisem danego dokumentu. Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja "Przejdź do formularza", po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego.

Krok 5.
Po wypełnieniu formularza ostatnim krokiem jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.

 

 

autor ostatniej modyfikacji: Witold Sykutera
data ostatniej modyfikacji: 25 czerwiec 2008