Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-15 13:55:26 Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO / Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi - Lubichowo, ul. Północna Agnieszka Galant Publikacja artykułu
2019-02-13 16:56:11 Rok 2019 / Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 1 lutego 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubichowo Iwona Kielbratowska Edycja artykułu
2019-02-13 16:53:43 Rok 2019 / Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Lubichowo na 2019 rok, zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2019 Iwona Kielbratowska Edycja artykułu
2019-02-13 16:33:10 SAPO w Lubichowie / Rekrutacja do przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas pierwszych szkół podstawowych Iwona Kielbratowska Publikacja artykułu
2019-02-13 16:32:54 SAPO w Lubichowie / REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI Iwona Kielbratowska Archiwizacja artykułu
2019-02-13 16:22:31 Rok 2019 / Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubichowo Iwona Kielbratowska Edycja artykułu
2019-02-13 16:22:15 Rok 2019 / Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku (powołanie składu Komisji Przetargowej) Iwona Kielbratowska Edycja artykułu
2019-02-13 16:20:11 Rok 2019 / Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku (powołanie składu Komisji Przetargowej) Iwona Kielbratowska Edycja artykułu
2019-02-13 16:14:39 Rok 2019 / Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie Iwona Kielbratowska Edycja artykułu
2019-02-13 16:08:45 Rok 2019 / Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO Iwona Kielbratowska Edycja artykułu
2019-02-13 15:41:05 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego / Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, obręb Ocypel Iwona Kielbratowska Publikacja artykułu
2019-02-13 13:26:58 Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO / Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Lubichowo Agnieszka Galant Edycja artykułu
2019-02-12 14:42:22 Informacje podstawowe / Informacje podstawowe Artur Cybula Edycja artykułu
2019-02-12 13:48:19 Urząd Gminy / UG Lubichowo / Godziny przyjęć interesantów Artur Cybula Edycja artykułu
2019-02-12 13:43:49 Urząd Gminy / UG Lubichowo / Godziny przyjęć interesantów Artur Cybula Edycja artykułu
2019-02-12 10:40:31 Zamówienia publiczne do 30000 EURO / Formularz ofertowy - Dostawa żwiru płukanego Agnieszka Galant Publikacja artykułu
2019-02-12 10:24:49 Zamówienia publiczne do 30000 EURO / Formularz ofertowy - Dostawa gruzu mielonego Agnieszka Galant Edycja artykułu
2019-02-12 10:24:13 Zamówienia publiczne do 30000 EURO / Formularz ofertowy - Dostawa piasku Agnieszka Galant Edycja artykułu
2019-02-12 10:23:32 Zamówienia publiczne do 30000 EURO / Formularz ofertowy - Dostawa żwiru płukanego Agnieszka Galant Edycja artykułu
2019-02-11 14:49:47 Rok 2019 / Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 1 lutego 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubichowo Artur Cybula Publikacja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników