Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-11-20 11:24:01 Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO / Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi - Lubichowo, ul. Północna Agnieszka Galant Edycja artykułu
2018-11-15 12:08:25 Publiczne Gimnazjum w Lubichowie / Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Publiczne Gimnazjum im.ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie w dniu 15 listopada 2018 roku ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt: " Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w I półroczu roku 2019 ". Alfut Natalia Publikacja artykułu
2018-11-13 14:29:58 Rok 2018 / Uchwała Nr XLVIII/272/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/22/2002 Rady Gminy Lubichowo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Lubichowo. Alfut Natalia Publikacja artykułu
2018-11-13 14:27:41 Rok 2018 / Uchwała Nr XLVIII/271/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Lubichowo nieruchomości gruntowej położonej w Lubichowie. Alfut Natalia Publikacja artykułu
2018-11-13 13:46:19 Rok 2018 / Zarządzenie nr 58/2018 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Witold Sykutera Edycja artykułu
2018-11-13 13:41:11 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzedzie Gminy Lubichowo Witold Sykutera Edycja artykułu