Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-09-19 14:49:06 Termin, miejsce i przedmiot obrad Rady Gminy / Zawiadomienie - Sesja 27.09.2018 Karolina Szefer Publikacja artykułu
2018-09-19 14:23:53 Ogłoszenia o pracy / Informacja o wynikach naboru - Podinspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji Karolina Szefer Publikacja artykułu
2018-09-19 14:18:21 2018 / OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lubichowo z dnia 18 września 2018 r. Karolina Szefer Publikacja artykułu
2018-09-19 14:13:56 Informacje podstawowe / Obwieszczenie Wójta Gminy o granicach i siedzibach obwodowych, a także o głosowaniu korespondencyjnym. Karolina Szefer Edycja artykułu
2018-09-19 14:10:53 Informacje podstawowe / Obwieszczenie Wójta Gminy o granicach i siedzibach obwodowych, a także o głosowaniu korespondencyjnym. Karolina Szefer Publikacja artykułu
2018-09-19 11:23:50 Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO / Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Lubichowo Katarzyna Wachnik Edycja artykułu
2018-09-19 11:19:13 Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO / Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Lubichowo Katarzyna Wachnik Edycja artykułu
2018-09-18 09:17:10 2018 / Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 15 września 2018r. Karolina Szefer Publikacja artykułu
2018-09-17 08:09:04 Gminna Komisja Wyborcza / Uchwała Nr 4 GKW Karolina Szefer Publikacja artykułu
2018-09-14 09:51:17 Rok 2018 / Zarządzenie nr 58/2018 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Karolina Szefer Edycja artykułu
2018-09-14 09:48:44 Rok 2018 / Zarządzenie nr 57/2018 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie: zmian budżetu gminy Lubichowo na rok 2018, zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok. Karolina Szefer Edycja artykułu
2018-09-14 09:18:14 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 7 września 2018 r. w sprawie: - zmian budżetu gminy Lubichowo na 2018 r., - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok. Karolina Szefer Publikacja artykułu
2018-09-14 09:17:41 Rok 2018 / 63 Karolina Szefer Publikacja artykułu
2018-09-13 10:14:15 2018 / Komunikat - powołanie GKW Karolina Szefer Publikacja artykułu
2018-09-13 10:06:23 2018 / Komunikat GKW Karolina Szefer Publikacja artykułu
2018-09-13 10:05:29 2018 / PLAN DYŻURÓW GKW Karolina Szefer Publikacja artykułu
2018-09-13 10:04:35 Gminna Komisja Wyborcza / Uchwała Nr 3 GKW Karolina Szefer Publikacja artykułu
2018-09-13 10:03:37 Gminna Komisja Wyborcza / Uchwała Nr 2 GKW Karolina Szefer Publikacja artykułu
2018-09-13 10:03:09 Gminna Komisja Wyborcza / Uchwała Nr 1 GKW Karolina Szefer Publikacja artykułu
2018-09-13 10:02:23 2018 / POSTANOWIENIE w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Lubichowie Karolina Szefer Skopiowano
2018-09-13 10:02:23 2018 / POSTANOWIENIE w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku Karolina Szefer Skopiowano
2018-09-13 10:02:23 2018 / POSTANOWIENIE w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych Karolina Szefer Skopiowano
2018-09-13 10:02:23 2018 / POSTANOWIENIE w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Starogardzie Gdańskim Karolina Szefer Skopiowano
2018-09-13 10:02:23 2018 / Obwieszczenie Starosty Starogardzkiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Powiatu Starogardzkiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Karolina Szefer Skopiowano
2018-09-13 10:02:23 2018 / Obwieszczenie w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym... Karolina Szefer Skopiowano
2018-09-13 10:02:23 2018 / OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lubichowo z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Lubichowo w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Karolina Szefer Skopiowano
2018-09-13 10:02:23 2018 / OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lubichowo z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Karolina Szefer Skopiowano
10 20 30 40 50 Wyników