Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-23 08:46:04 Wykaz MPZP obowiązujących na terenie gminy Lubichowo / Wykaz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wg stanu na dzień 25.09.2017 r. Katarzyna Wachnik Edycja artykułu
2018-04-20 10:02:34 Sprzedaż i dzierżawy gruntów / Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat - działka nr 547/2 w Lubichowie Katarzyna Wachnik Publikacja artykułu
2018-04-20 08:29:51 Ogłoszenia o pracy / Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor ds. transportu, turystyki, OSP, zarządzania kryzysowego i OC Karolina Szefer Publikacja artykułu
2018-04-19 14:38:03 Pozostałe kontrole zewnętrzne / Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Karolina Szefer Edycja artykułu
2018-04-19 10:55:41 Termin, miejsce i przedmiot obrad Rady Gminy / Zawiadmienie - XLI sesja Karolina Szefer Publikacja artykułu
2018-04-18 14:26:08 Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO / Ogłoszenie o zamówieniu: Zagospodarowanie terenu publicznego przy remizo-świetlicy w Lubichowie na miejsce rekreacji i wypoczynku Agnieszka Galant Edycja artykułu
2018-04-18 14:25:27 Informacja o wyborze oferty / Informacja o wyborze oferty na zadanie: Zagospodarowanie terenu publicznego przy remizo-świetlicy w Lubichowie na miejsce rekreacji i wypoczynku Agnieszka Galant Edycja artykułu
2018-04-18 11:37:58 Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO / Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci wodociągowej - Smolniki (etap I) Agnieszka Galant Edycja artykułu
2018-04-17 10:32:06 Sprawozdania kwartalne Rb-NDS / Rb- NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dania 31 marca roku 2018 Karolina Szefer Publikacja artykułu
2018-04-17 08:56:29 Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO / Ogłoszenie o zamówieniu: Remont dróg gminnych w podziale na części Agnieszka Galant Edycja artykułu