Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-07-20 15:34:29 Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO / Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa i remont świetlicy w Ocyplu Katarzyna Wachnik Edycja artykułu
2017-07-20 08:59:56 Planowanie przestrzenne / Obwieszczenie Nr AUB.6733.12.2017 Wójta Gminy Lubichowo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Karolina Szefer Publikacja artykułu
2017-07-20 08:47:54 Rok 2017 / Protokół Nr XXXI/2017 z dnia 24 maja 2017 r. Karolina Szefer Publikacja artykułu
2017-07-20 08:45:43 Rok 2017 / Protokół Nr XXX/2017 z dnia 31 marca 2017 r. Karolina Szefer Publikacja artykułu
2017-07-20 08:33:55 Rok 2017 / Protokół Nr XXVIII/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. Karolina Szefer Publikacja artykułu
2017-07-20 08:30:17 Rok 2017 / Protokół Nr XXVII/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. Karolina Szefer Publikacja artykułu
2017-07-18 14:19:04 Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO / Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi Młynki - Osowo Leśne (etap III), w tym modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Osowo Leśne Katarzyna Wachnik Edycja artykułu
2017-07-18 10:33:30 Rok 2017 / Komisja Budżetu, Infrastruktury i Gospodarki Gminy Karolina Szefer Edycja artykułu
2017-07-18 10:27:24 Rok 2017 / Komisja Samorządu i Spraw Społecznych Karolina Szefer Edycja artykułu
2017-07-18 10:23:29 Rok 2017 / Komisja Rewizyjna Karolina Szefer Edycja artykułu