Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-11-24 11:55:27 Inwestycje celu publicznego / OBWIESZCZENIE NR AUB.6733.16.2017 Wójta Gminy Lubichowo o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Karolina Szefer Publikacja artykułu
2017-11-23 10:44:06 Rok 2017 / Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 17 listopada w sprawie: -zmian budżetu gminy Lubichowo na rok 2017, - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnym ustawami na 2017 rok Karolina Szefer Publikacja artykułu
2017-11-23 10:04:39 Rok 2017 / Komisja Samorządu i Spraw Społecznych Karolina Szefer Edycja artykułu
2017-11-23 10:04:00 Rok 2017 / Komisja Rewizyjna Karolina Szefer Edycja artykułu
2017-11-23 10:02:44 Rok 2017 / Komisja Budżetu, Infrastruktury i Gospodarki Gminy Karolina Szefer Edycja artykułu
2017-11-23 10:00:19 Rok 2017 / Komisja Budżetu, Infrastruktury i Gospodarki Gminy Karolina Szefer Edycja artykułu
2017-11-23 09:58:35 Rok 2017 / Komisja Samorządu i Spraw Społecznych Karolina Szefer Edycja artykułu
2017-11-23 09:57:08 Rok 2017 / Komisja Rewizyjna Karolina Szefer Edycja artykułu
2017-11-23 09:55:09 Rok 2017 / Uchwała Nr XXXV/206/2017 z dnia 27 października 2017 r. Karolina Szefer Edycja artykułu
2017-11-23 09:53:52 Rok 2017 / Uchwała Nr XXXV/207/2017 z dnia 27 października 2017 r. Karolina Szefer Edycja artykułu