Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-09-22 15:18:56 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubichowo / Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo Katarzyna Wachnik Edycja artykułu
2017-09-22 15:17:03 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubichowo / Zmiana studium 2013 r. Katarzyna Wachnik Edycja artykułu
2017-09-22 15:16:14 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubichowo / Zmiana studium 2009 r. Katarzyna Wachnik Edycja artykułu
2017-09-22 15:15:21 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubichowo / Zmiana studium 2009 r. Katarzyna Wachnik Edycja artykułu
2017-09-22 15:15:01 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubichowo / Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo Katarzyna Wachnik Publikacja artykułu
2017-09-22 15:06:21 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubichowo / Zmiana studium 2013 r. Katarzyna Wachnik Publikacja artykułu
2017-09-22 15:05:12 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubichowo / Zmiana studium 2009 r. Katarzyna Wachnik Edycja artykułu
2017-09-20 13:21:40 Sprzedaż i dzierżawy gruntów / PORTAL INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH Katarzyna Wachnik Publikacja artykułu
2017-09-20 12:22:38 Rada Gminy / ZAWIADOMIENIE NA XXXIV SESJE RADY GMINY Karolina Szefer Publikacja artykułu
2017-09-20 10:59:23 Ochrona Środowiska / Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Nr. KIOŚ.6220.8.7.2017 Karolina Jezierska Edycja artykułu