Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-18 09:24:01 Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO / Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi - Lubichowo, ul. Północna Agnieszka Galant Publikacja artykułu
2018-10-17 13:56:22 Informacja o wyborze oferty / Informacja o wyborze oferty na zadanie: Remont drogi gminnej - Szteklin (ul. Sumińska) Agnieszka Galant Publikacja artykułu
2018-10-17 13:54:59 Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO / Ogłoszenie o zamówieniu: Remont drogi gminnej - Szteklin (ul. Sumińska) Agnieszka Galant Edycja artykułu
2018-10-17 11:14:47 Sprawozdania kwartalne Rb-NDS / Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 Karolina Szefer Publikacja artykułu
2018-10-17 10:53:59 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 10 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Remont drogi gminnej - Zelgoszcz wybudowanie ( w kierunku Mościska". Karolina Szefer Publikacja artykułu
2018-10-17 10:50:05 Rok 2018 / Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 5 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. " Rozbudowa sieci wodociągowej w Lubichowie ( ul. Słoneczna)". Karolina Szefer Publikacja artykułu
2018-10-17 10:49:47 Rok 2018 / 71 Karolina Szefer Publikacja artykułu
2018-10-17 10:45:15 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej / Klauzula informacyjna RODO Karolina Szefer Publikacja artykułu
2018-10-17 08:59:36 Inwestycje celu publicznego / Obwieszczenie Wójta Gminy Lubichowo Nr AUB.6733.10.2018.CP.1 z dnia 16 października 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Karolina Szefer Edycja artykułu
2018-10-17 08:55:11 Inwestycje celu publicznego / Obwieszczenie Wójta Gminy Lubichowo Nr AUB.6733.10.2018.CP.1 z dnia 16 października 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Karolina Szefer Publikacja artykułu