Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-05-25 14:47:51 Rok 2017 / Zarządzenie Nr 31/2017 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie - zmian budżetu Gminy Lubichowo na rok 2017, - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok. Karolina Szefer Publikacja artykułu
2017-05-25 12:51:22 Sprzedaż i dzierżawy gruntów / Wykaz działki nr 96 w Szteklinie przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkowników wieczystych Katarzyna Wachnik Edycja artykułu
2017-05-25 12:40:51 Sprzedaż i dzierżawy gruntów / Wykaz działki nr 96 w Szteklinie przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkowników wieczystych Katarzyna Wachnik Publikacja artykułu
2017-05-25 12:40:47 Sprzedaż i dzierżawy gruntów / Wykaz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 204/64 w Szteklinie przeznaczonej do dzierżawy pod działalność gastronomiczną Katarzyna Wachnik Archiwizacja artykułu
2017-05-25 12:20:52 Sprzedaż i dzierżawy gruntów / Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz. 84/4 Ocypel Katarzyna Wachnik Archiwizacja artykułu
2017-05-25 12:18:06 Sprzedaż i dzierżawy gruntów / Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz. 84/4 Ocypel Katarzyna Wachnik Archiwizacja artykułu
2017-05-25 12:18:06 Sprzedaż i dzierżawy gruntów / Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz. 84/4 Ocypel Katarzyna Wachnik Archiwizacja artykułu
2017-05-24 15:23:11 Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO / Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej Młynki - Osowo Leśne etap II Katarzyna Wachnik Edycja artykułu
2017-05-23 14:55:07 Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia / Zawiadomienie dot. Rady Społecznej GOZ - 30 maja 2017 r. Karolina Szefer Edycja artykułu
2017-05-23 14:54:56 Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia / Zawiadomienie dot. Rady Społecznej GOZ - 30 maja 2017 r. Karolina Szefer Publikacja artykułu