Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwiesczenie - przebudowa drogi gminnej w Lubichowie

 
2013-04-10 15:09:49
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY LUBICHOWO O WYDANIU 2 DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO W DNIU 11.06.2018 R.

2018-06-12 10:35:11
Obwieszczenie-budowa chodnika w Ocyplu

 
2013-04-10 15:05:01
Obwieszczenie-budowa elektroenergetycznej linii kablowej w obrębie Wilcze Błota

 
2013-04-10 14:59:43
OBWIESZCZENIE AUB.6733.15.2017 z dnia 27 września 2017 r . Wójta Gminy Lubichowo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy linii kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynki mieszkalne w miejscowości Lubichowo.

2017-09-28 08:50:36
OBWIESZCZENIE AUB.6733.17.2017 Wójta Gminy Lubichowo o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-11-10 11:10:23
Obwieszczenie- budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej słupowej, elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV ze złączami kablowymi i przebudowa istniejących linii napowietrznych SN i nn.

 
2014-05-05 15:24:11
Obwieszczenie- budowa stacji transformatorowej słupowej, elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV i elektroenergetyczych linii kablowych nn- 0,4 kV.

 
2014-05-05 15:15:08
Obwieszczenie dot. przebudowy mostu nad rzeką Wdą w miejscowości Młynki

 
2015-05-29 10:57:47
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

 
2015-03-24 14:42:50