Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla fragmentu gminy Lubichowo, części obrębu Smolniki.

2015-08-06 21:36:54
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP fragmentu wsi Szteklin...

2017-12-18 07:55:09
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP dla działek we wsi Lubichowo...

2017-12-18 07:38:44
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, działek 544/4, 545 w obrębie Lubichowo.

2017-10-19 11:58:45
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, dzialek nr 413/1, 413/2, 413/3, 413/4, 413/8, 413/9, części obrębu Lubichowo

 
2014-10-21 14:20:59
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, działki nr 88/3 części obrębu Zielona Góra

2015-06-15 15:06:14
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, działki nr 177 części obrębu Bietowo

 
2015-05-21 12:16:03
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, działki nr 5/16 części obrębu Bietowo

2015-06-15 15:08:11
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części obrębu Ocypel

 
2015-05-22 10:14:17
ogłoszenie - wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP

2018-03-28 13:50:16