Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Ocypel

 
2013-09-03 15:31:41
Obwieszczenie o przystąpieniu do sprzorządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części obrębu Smolniki

 
2014-03-07 11:49:35
Obwieszczenie w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały Nr XXXIX/248/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części obrębu Smolniki

 
2014-05-08 12:50:07
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo dz. nr 413/1, 413/2, 413/3, 413/8 , części obrebu Lubichowo

 
2014-05-08 12:52:33
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, dz. nr 413/4 i 413/9, części obrębu Lubichowo

 
2014-06-03 13:44:54
Obwieszczenie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/212/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części obrębu Ocypel

 
2014-06-23 14:42:52
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubichowo, obejmującego działki nr 413/1, 413/2, 413/3, 413/4, 413/8 i 413/9

 
2014-10-21 14:15:46
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, dzialek nr 413/1, 413/2, 413/3, 413/4, 413/8, 413/9, części obrębu Lubichowo

 
2014-10-21 14:20:59
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 
2015-03-16 13:58:10
Obwieszczenie dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części obrębu Mermet

 
2015-04-02 14:03:16