Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVII/224/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

2018-01-19 14:43:06
Uchwała Nr XXXVII/223/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo działek 544/4 i 545 w obrębie Lubichowo

2018-01-19 14:40:03
Uchwała Nr XXXVII/222/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, działek nr 29/5 i 29/6 oraz części działek nr 23 i 25 w obrębie Mościska

2018-01-19 14:35:37
Uchwała Nr XXXVII/221/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części obrębów Mermet i Wda

2018-01-19 14:24:25
Uchwała Nr XXXVII/220/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Lubichowo publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

2018-01-19 14:22:05
Uchwała Nr XXXVII/219/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

2018-01-19 14:19:07
Uchwała Nr XXXVII/218/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubichowo na lata 2018-2022''

2018-01-19 14:16:15
Uchwała Nr XXXVII/217/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Lubichowie

2018-01-19 14:15:25
Uchwała Nr XXXVII/216/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lubichowo na 2018 rok

2018-01-19 14:13:50
Uchwała Nr XXXVII/215/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubichowo na 2018 rok

2018-01-19 14:12:03