Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIX/170/2017 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu "Czyste powietrze gminy Lubichowo" w roku budżetowym 2017

2017-04-28 15:04:02
Uchwała Nr XXIX/171/2017 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego na opracowanie dokumentacji budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2711 G w Lubichowie.

2017-04-19 10:57:32
Uchwała Nr XXIX/172/2017 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Lubichowo.

2017-04-19 11:01:18
Uchwała Nr XXIX/173/2017 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

2017-04-19 11:03:53
Uchwała Nr XXIX/174/2017 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubichowo.

2017-04-19 11:06:17
Uchwała Nr XXIX/175/2017 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szteklin w gminie Lubichowo dotyczącego obszaru działki nr 16/12 i części działki nr 10/6

2017-04-19 11:10:09
Uchwała Nr XXIX/176/2017 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 119/8, 120, 121 we wsi Lubichowo w gminie Lubichowo.

2017-04-19 11:15:23
Uchwała Nr XXIX/177/2017 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo dz. nr 404/41, 404/36, 404/38, 404/39 części obrębu Ocypel.

2017-04-19 11:17:19
Uchwała Nr XXIX/178/2017 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części działki nr 128/4 w miejscowości Lipinki Królewskie obręb Zielona Góra.

2017-04-19 11:19:54
Uchwała Nr XXIX/179/2017 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zgody na zawarcie umowy dzierżawy z firmą P4 Sp. z.o.o oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

2017-04-19 11:23:57