Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVII/162/2017 Rady Gminy Lubichowo z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego na opracowanie dokumentacji budowy ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Lubichowo - Bietowo.

2017-02-06 11:23:27
Uchwała Nr XXVII/163/2017 Rady Gminy Lubichowo z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubichowo na lata 2017 - 2021.

2017-02-06 11:27:32
Uchwała Nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Lubichowo z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubichowo na rok 2017.

2017-02-06 11:59:56
Uchwała Nr XXVII/165/2017 Rady Gminy Lubichowo z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubichowo.

2017-02-06 12:01:33
Uchwała Nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Lubichowo z dnia 25 stycnia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

2017-02-06 12:11:15
Uchwała Nr XXVII/167/2017 Rady Gminy Lubichowo z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 roku.

2017-02-06 12:16:37
Uchwała Nr XXVII/168/2017 Rady Gminy Lubichowo z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Lubichowo w 2017 roku.

2017-02-06 12:23:02
Uchwała Nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Lubichowo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dotyczącej działek nr 15, 16/1, 16/2,18/2, 18/3, 17/2, 17/3 we wsi Szteklin gmina Lubichowo.

2017-02-28 13:31:05
Uchwała Nr XXIX/171/2017 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego na opracowanie dokumentacji budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2711 G w Lubichowie.

2017-04-19 10:57:32
Uchwała Nr XXIX/172/2017 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Lubichowo.

2017-04-19 11:01:18