Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi znak: SAPO.271.1.2016.MD

2016-11-10 14:52:57
ZPP.271.9.2016 Remont drogi gminnej - Lubichowo, ul. Sosnowa

UWAGA!! termin składania ofert 22 listopada - w SIWZ błędny zapis. - do 15 listopada czekamy na pytania  w sprawie wyjasńnień zapisów SIWZ

2016-11-22 15:06:38
ZPP.271.8.2016 Remont drogi gminnej Lubichowo ul. Sosonowa

2016-11-07 15:33:30
ZPP.271.7.2016 remont drogi gminnej Lubichowo ul. Sosnowa

2016-10-19 13:40:35
ZP_271_5_2016 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Lubichowo Wybudowanie

2016-08-16 10:47:49
ZP.271.06.2016 Dowozy i odwozy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Lubichowo

2016-08-23 15:23:56
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane Przebudowa boiska w Lubichowie

UWAGA - do dokumentacji technicznej załaczono wyjasnienia  do uwag eksperta Ministerstwa Sportu i Turystyki - należy dostosowac istniejące przedmiary tak, by były zgodne z załaczonymi wyjasnieniami.

2016-08-08 08:31:55
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Remont dróg gminnych z podziałem na 9 części

2016-06-09 11:00:07
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup, dostawa i instalacja zestawów interaktywnych, sprzętu komputerowego, tabletów i cyfrowej pracowni językowej dla szkół biorących udział w projekcie pn. " Na skrzydłach wiedzy".

2016-12-19 14:42:55
Ogłoszenie o zamówieniu - remont dróg gminnych w podziale na części

2017-06-19 14:48:48