Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Karta informacyjna przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi woj. Nr 214 w m. Lubichowo o system odwodnienia poprzez budowę i przebudowę Kanalizacji deszczowej”.

2016-08-11 10:56:44
Zawiadomienie Nr KIOŚ.6220.4.2016 o wszczęciu postępowania

2016-07-25 11:30:02
Obwieszczenie Nr. KIOŚ.6220.3.2016

2016-07-13 09:51:45
Decyzja Nr KIOŚ.6220.1.7.2016 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

2016-06-17 12:58:42
Obwieszczenie Nr. KIOŚ.6220.1.8.2016 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2016-06-17 08:45:37
Postanowienie Nr. KIOŚ.6220.1.6.2016 z dnia 03.06.2016 r. w sprawie "budowy farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 101 w miejscowości Zielona Góra, Gmina Lubichowo".

2016-06-03 13:49:31
Obwieszczenie Nr. AUB.6733.7.2016 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokazlizacji inwestycji celu publicznego.

2016-04-15 13:21:34
Obwieszczenie KIOŚ.6220.2.7.2016 dot. budowy tuczarni w miejscowości Zelgoszcz.

2016-04-15 13:17:37
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania Nr. KIOŚ.6220.2.2016

2016-02-26 15:17:37
Zawiadomienie Nr KIOŚ.6220.1.2016 z dnia 01.02.2016 r. w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej

2016-02-01 11:55:19