Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

2016-11-10 14:52:02
Informacja o unieważnieniu postępowania

2017-07-05 10:13:13
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Dowozy i odwozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Lubichowo"

2017-10-17 08:04:50
Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania na zadanie pn. "Remont dróg gminnych w podziale na część"

2017-06-13 13:06:17
Informacja o wyborze oferty na zadanie: Budowa sieci wodociągowej - Smolniki (etap I)

2018-05-29 11:52:29
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn."Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej PG w Lubichowie"

2016-11-29 09:00:52
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. "na skrzydłach wiedzy".

2017-01-19 09:09:04
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. "Przebudowa drogi Lubichowo - Wda (etap I)"

2017-06-13 12:42:35
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. "Przebudowa drogi Młynki - Osowo Leśne (etap III), w tym: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Osowo Leśne"

2017-10-02 09:24:56
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. "Przebudowa i remont świetlicy w Ocyplu"

2017-10-02 09:22:48