Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa i remont świetlicy w Szteklinie”

 
2013-03-22 14:07:15
Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa i remont świetlicy w Bietowie”

 
2013-03-22 14:09:44
Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szteklin"

 
2013-08-09 12:48:23
Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2013/2014”.

 
2013-09-23 14:52:14
Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa miału węglowego w sezonie grzewczym 2013/2014”.

 
2013-09-24 13:44:52
Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubichowie – etap I”

 
2013-11-08 10:19:40
Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r."

 
2013-11-22 09:15:54
Ogłoszenie o wyborze oferty: dostawa artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum im.ks.kard.St.Wyszyńskiego w Lubichowie na rok 2014

 
2013-12-20 13:55:08
Ogłoszenie o wyborze oferty: dostawa lekkiego oleju grzewczego w roku 2014

 
2013-12-23 15:30:40
Zawiadomienie o wyborze oferty na zadnie pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubichowie - II etap"

 
2014-04-10 09:00:58