Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała 081/g312/K/V/10 z 9.08.2010r.-opinia dot. spłaty kredytu

Uchwała 081/g312/K/V/10 z 9.08.2010r.-opinia dot. spłaty kredytu
2010-08-18 11:41:09
Uchwała 114/g312/K/V/10 RIO-Gdańsk o posiadaniu możliwości spłaty kredytu

Uchwała 114/g312/K/V/10 RIO-Gdańsk o posiadaniu możliwości spłaty kredytu
2010-10-01 14:51:03
Uchwała Nr 008/g242/D/I/12 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dn. 19 stycznia 2012 r. - opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubichowo na lata 2012-2021

 
2012-02-22 08:39:53
Uchwała Nr 008/g242/D/III/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubichowo na lata 2016 - 2021 wynikającej z planowanych i zaciągnietych zobowiązań.

2016-01-22 14:19:26
UCHWAŁA Nr 015/g242/F/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Lubichowo na lata 2018 - 2021 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

2018-01-15 14:52:51
UCHWAŁA Nr 017/g242/D/I/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubichowo na lata 2017 - 2021 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

2017-01-27 07:51:13
Uchwała Nr 018/g242/D/III/13 Składu Orzekającego RIO z dn. 28 stycznia 2013 r. - opinia o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2013 rok oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubichowo na lata 2013-2021

 
2013-02-01 07:55:20
UCHWAŁA Nr 024/g242/R/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubichowo za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

2017-04-18 12:44:25
Uchwała Nr 031/g242/D/I/14 Składu Orzekającego RIO z dn. 17 stycznia 2014 r. w sprawie opinii prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubichowo na lata 2014 - 2021 wynikającej z zaciągniętych zobowiązań.

 
2014-01-23 07:56:29
UCHWAŁA Nr 032/g242/R/III/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubichowo za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

2016-04-20 12:42:42