Gospodarka gruntami i geodezja 

 

Gospodarka gruntami i geodezja 

Na stanowisku ds. gospodarki gruntami i geodezji realizowane sa następujące zadania:

 

  1. numeracja budynków i nadawanie nazw ulicom;
  2. zamówienia tablic z nazwami ulic i osiedli;
  3. podziały nieruchomości – postanowienia opiniujace wstępne projekty podziałów oraz wydanie decyzji;
  4. naliczenie opłaty adiacenckiej;
  5. naliczenie opłaty planistycznej;
  6. rozgraniczenia nieruchomości – postanowienia o wszczęciu postępowania i wydanie decyzji rozgraniczeniowej;
  7. użytkowanie wieczyste – naliczanie opłat rocznych, przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż prawa własnosci nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego;
  8. sprzedaż gruntów;
  9. dzierżawy gruntów – czynsze miesięczne i roczne, zawieranie umów dzierżawnych gruntów;

10.  wynajem lokali użytkowych;

11.  naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego;

12.  prowadzenie rejestru i ewidencji zabytków;

13.  prowadzenie spraw związanych z darowizną gruntów prywatnych przeznaczonych pod drogi;

14.  komunalizacja mienia i gruntów;

15.  zarządzanie zasobem mienia gminnego;

16.  inne zadania wynikajace z przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie w/wspraw:

 

Katarzyna Wachnik, pokój nr 18 tel: 58 58 85 226 wewn. 28

 


Liczba odwiedzin : 853
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBICHOWO
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Kielbratowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Wachnik
Czas wytworzenia: 2011-05-25 11:42:48
Czas publikacji: 2011-05-25 11:42:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak