Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Nadawanie Numeru Ewidencyjnego PESEL

Nadawanie Numeru Ewidencyjnego PESEL
2005-05-12 00:00:00
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego

Do czynności wymeldowania wymagane jest osobiste stawiennictwo. Informacje dodatkowe:

2005-05-12 00:00:00
Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie na pobyt czasowy
2005-05-12 00:00:00
Zameldowanie na pobyt stały

Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy, najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.

2005-05-12 00:00:00
Uzyskanie dowodu osbistego


Informacje związane z wydaniem dowodu osobistego

Obowiązek wymiany dowodów osobistych
Na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej wprowadza się obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001r. w następujących terminach:
a) dla dowodów wydanych w latach 1962-1972 od 1 stycznia - 31 grudnia 2003r.
b) dla dowodów wydanych w latach 1973-1980 od 1 stycznia - 31 grudnia 2004r.
c) dla dowodów wydanych w latach 1981-1991 od 1 stycznia - 31 grudnia 2005r.
d) dla dowodów wydanych w latach 1992-1995 od 1 stycznia - 31 grudnia 2006r.
e) dla dowodów wydanych w latach 1996-2000 od 1 stycznia - 31 grudnia 2007r.
 

Jak uzyskać dowód osobisty?

2003-12-02 00:00:00