Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubichowo

 I Wiceprzewodniczący Rady Gminy:

Szneider Bronisław

tel: 58 5885321
2010-12-08 07:55:24
II Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Godlewski

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Tel: (58) 58 85 368


2003-09-05 00:00:00
Przewodniczący Rady Gminy

Imię i Nazwisko: Czesław Cichocki
 Funkcja: Przewodniczący Rady Gminy tel: centrala:(58) 58 85 226 (58) 58 85 221 e mail: - lubichowo@zgwrp.org.pl 

Godziny przyjęć interesantów: drugi i czwarty piątek miesiąca w godz: 14.30 - 15.30 

Przewodniczący Rady Gminy organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. 

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w szczególności: 

1) zwołuje sesje Rady, 

2) przewodniczy obradom , 

3) sprawuje policję sesyjną, 

4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady, 

5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

 6) podpisuje uchwały Rady,

 7) czuwa nad zabezpieczeniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
2003-07-04 00:00:00