Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr III/24/2010 w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie.

Uchwała Nr III/24/2010 w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie.
2011-01-05 10:27:49
Uchwała Nr III/23/2010 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubichowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2011 roku

Uchwała Nr III/23/2010 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubichowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2011 roku
2011-01-05 10:25:44
Uchwała Nr III/22/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Lubichowo w 2011 roku

Uchwała Nr III/22/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Lubichowo w 2011 roku
2011-01-05 10:24:08
Uchwała Nr III/21/2010 w sprawie zarządzenia wyborów na sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Lubichowo.

Uchwała Nr III/21/2010 w sprawie zarządzenia wyborów na sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Lubichowo.
2011-01-05 10:22:22
Uchwała budżetowa Nr III/20/2010 na rok 2011

Uchwała budżetowa Nr III/20/2010 na rok 2011
2011-01-05 10:20:31
Uchwała Nr III/19/2010 - w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubichowo na lata 2011-2021

Uchwała Nr III/19/2010 - w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubichowo na lata 2011-2021
2011-01-05 10:18:56
Uchwała Nr III/18/2010w sprawie zobowiązania Gminy Lubichowo do wniesienia wkładu własnego do projektu "Rekultywacja składowisk odpadów gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Uchwała Nr III/18/2010w sprawie zobowiązania Gminy Lubichowo do wniesienia wkładu własnego do projektu "Rekultywacja składowisk odpadów gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
2011-01-05 10:13:57
Uchwała Nr III/17/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lubichowo w 2011 roku.

Uchwała Nr III/17/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lubichowo w 2011 roku.
2011-01-05 10:12:27
Uchwała Nr III/16/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubichowo w 2011 roku.

Uchwała Nr III/16/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubichowo w 2011 roku.
2011-01-05 10:10:00
Uchwała nr III/15/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 112/38 i 112/42 położonych w Szteklinie w trybie przetargowym oraz zmiany Uchwały nr XIV/146/04 Rady Gminy Lubichowo z dnia 25 marca 2004r.

Uchwała nr III/15/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 112/38 i 112/42 położonych w Szteklinie w trybie przetargowym oraz zmiany Uchwały nr XIV/146/04 Rady Gminy Lubichowo z dnia 25 marca 2004r.
2011-01-05 09:52:07