Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Lubichowo Nr XIV/94/2011 z dn. 28.12.2011r.

 
2011-12-29 15:01:31
Uchwała Nr XIV/93/2011 z dn. 28.12.2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubichowo na lata 2012-2021

 
2011-12-29 14:59:29
Uchwała Nr XIV/95/2011 z dn. 28.12.2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubichowo.

 
2011-12-28 21:49:55
Uchwała Nr XIV/92/2011 z dn. 28.12.2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lubichowo w 2012 roku.

 
2011-12-28 21:48:38
Uchwała Nr XIV/91/2011 z dn. 28.12.2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubichowo w 2012 roku.

 
2011-12-28 21:47:30
Uchwała Nr XIV/90/2011 z dn. 28.12.2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Lubichowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 
2011-12-28 21:45:26
Uchwała Nr XIII/89/2011 z dn. 16.12.2011r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty dla wybranych grup taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubichowo

 
2011-12-21 15:04:32
Uchwała Nr XIII/88/2011 z dn. 16.12.2011r. zmieniająca uchwałę Nr XII/81/2011 Rady Gminy Lubichowo z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 
2011-12-21 15:03:15
Uchwała Nr XIII/87/2011 z dn. 16.12.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Gminy Lubichowo

 
2011-12-21 14:59:03
Uchwała Nr XIII/86/2011 z dn. 16.12.2011r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Ocyplu.

 
2011-12-21 14:57:21