Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVI/179/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012

 
2012-12-30 20:09:37
Uchwała Nr XXVI/178/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Lubichowo

 
2012-12-30 20:08:05
Uchwała Nr XXVI/177/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubichowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 
2012-12-30 20:06:56
Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Lubichowo Nr XXVI/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

 
2012-12-30 20:05:00
Uchwała Nr XXVI/175/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubichowo na lata 2013-2021

 
2012-12-30 20:02:22
Uchwała Nr XXVI/174/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Lubichowo w 2013 roku

 
2012-12-30 19:59:25
Uchwała Nr XXVI/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubichowo w 2013 roku

 
2012-12-30 19:53:44
Uchwała Nr XXVI/172/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lubichowo w 2013 roku

 
2012-12-30 19:48:16
Uchwała Nr XXVI/171/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego

 
2012-12-30 19:42:25
Uchwała Nr XXVI/170/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubichowo

 
2012-12-30 19:36:23