Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXV/237/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Krępki na Krampka

 
2014-01-08 11:47:45
Uchwała Nr XXXV/236/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Lubichowo na lata 2013 -2017"

 
2014-01-08 11:44:02
Uchwała Nr XXXV/235/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie.

 
2014-01-08 11:38:36
Uchwała Nr XXXV/234/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 
2014-01-08 11:28:00
Uchwała Nr XXXV/233/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Lubichowo w 2014 roku

 
2014-01-08 11:23:30
Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Lubichowo Nr XXXV/232/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

 
2014-01-08 11:09:41
Uchwała Nr XXXV/231/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubichowo na lata 2014 - 2021

 
2014-01-08 09:56:34
Uchwała Nr XXXV/230/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lubichowo w 2014 roku.

 
2014-01-08 09:52:33
Uchwała Nr XXXV/229/2013 z dn. 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubichowo w 2014 roku

 
2014-01-08 09:42:20
Uchwała Nr XXXIV/228/2013 z dn. 20 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Gminy Lubichowo

 
2013-11-22 08:43:21