Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Lubichowo z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok Gminy Lubichowo

 
2015-01-19 12:02:53
Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Lubichowo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów na sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Lubichowo

 
2015-01-16 14:10:46
Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Lubichowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Lubichowo w 2015 roku

 
2015-01-16 14:02:58
Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Lubichowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Ocypel

 
2015-01-16 13:46:33
Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Lubichowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty dla wybranych grup taryfowychh odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubichowo

 
2015-01-16 13:41:29
Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Lubichowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 
2015-01-16 13:38:54
Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Lubichiowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014

 
2015-01-16 13:37:07
Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Lubichowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubichowo na lata 2015 - 2021

 
2015-01-16 13:34:51
Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Lubichowo dnia 30 grudnia 2014 r. w sprwie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lubichowo na 2015 rok

 
2015-01-16 13:31:30
Uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy Lubichowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubichowo na 2015 rok

 
2015-01-16 13:28:13