Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XV/89/2015 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 grudnia 2015 r. - Uchwała budżetowa na rok 2016 Gminy Lubichowo

2016-01-27 08:38:54
Uchwała Nr XV/92/2015 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Nr XLVII/293/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.

2016-01-21 13:29:30
Uchwała Nr XV/91/2015 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

2016-01-04 12:21:38
Uchwała Nr XV/95/2015 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Lubichowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

2016-01-04 12:18:02
Uchwała Nr XV/97/2015 Rady Gminy Lubichowo w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Lubichowo w 2016 r.

2016-01-04 12:15:36
Uchwała Nr XV/96/2015 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części obrebu Smolniki

2016-01-04 12:12:43
Uchwała Nr XV/94/2015 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gmienie Lubichowo na 2016 rok.

2016-01-04 12:04:17
Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gmienie Lubichowo na 2016 rok

2016-01-04 12:01:02
Uchwała Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Lubichowo

2016-01-04 11:51:44
Uchwała Nr XV/88/2015 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubichowo na lata 2016 - 2021

2016-01-04 11:42:07