Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY LUBICHOWO z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Lubichowo na dzień 31.12.2018 r.

2019-03-14 11:25:04
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnej wartości środków trwałych, do których stosuje się amortyzację dla celów bilansowych oraz zasad ewidencji pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

2019-03-11 12:39:55
Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych za 2018 rok z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

2019-03-11 12:33:33
ZARZĄDZENIE NR 15/2019 WÓJTA GMINY LUBICHOWO z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie: - zmiany budżetu gminy Lubichowo na 2019 rok - zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2019

2019-03-08 11:58:55
Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Lubichowo

2019-03-08 11:41:29
Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Lubichowo

2019-03-08 11:38:56
Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Lubichowo z dn. 18. lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy w Lubichowie w 2019 roku

2019-02-27 14:06:17
Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Lubichowo z dn. 8. lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 roku

2019-02-27 14:02:48
Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Lubichowo z dn. 1. lutego 2019 r. w sprawie powołania zastępcy wójta i określenia zakresu jego obowiązków

2019-02-27 14:00:45
Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 1 lutego 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubichowo

2019-02-13 16:56:11