Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubichowo na rok 2019

2019-01-14 09:10:06
Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027

2019-01-14 09:06:06
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubichowo

2019-01-02 12:39:39
Uchwała Nr II /10/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania.

2018-12-06 14:58:15
Uchwała Nr II 9/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubichowo na rok 2018.

2018-12-06 14:56:04
Uchwała Nr II /8/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.

2018-12-06 14:54:12
Uchwała Nr II 7/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości na 2019 r.

2018-12-06 14:51:59
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta gminy Lubichowo.

2018-12-06 14:47:07
Uchwała Nr XLVIII/272/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/22/2002 Rady Gminy Lubichowo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Lubichowo.

2018-11-13 14:29:58
Uchwała Nr XLVIII/271/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Lubichowo nieruchomości gruntowej położonej w Lubichowie.

2018-11-13 14:27:41