Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVIII/272/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/22/2002 Rady Gminy Lubichowo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Lubichowo.

2018-11-13 14:29:58
Uchwała Nr XLVIII/271/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Lubichowo nieruchomości gruntowej położonej w Lubichowie.

2018-11-13 14:27:41
Uchwała Nr XLVII/270/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny działki nr 75/35 położonej w obrębie Mermet.

2018-10-10 11:09:05
Uchwała Nr XLVII/269/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

2018-10-10 11:03:26
Uchwała Nr XLVII/268/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubichowo na rok 2018.

2018-10-10 10:51:49
Uchwała Nr XLVI/267/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29.08.2018 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Lubichowie.

2018-10-10 10:48:28
Uchwała Nr XLVI/266/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29.08.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Lubichowo na stałe obwody głosowania

2018-10-10 10:44:36
Uchwała Nr XLVI/264/2018 Rady Gminy lubichowo z dnia 29.08.2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo uchwalonego uchwałą nr XXXIV/239/2009 z dnia 18.12.2009 r. do którego wprowadzone były zmiany uchwałą nr XXXII/211/2013 z dn. 28.08.2013 r.

2018-10-10 10:43:18
Uchwała NR XLVI/265/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29.08.2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/215/2017 Rady Gminy Lubichowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w gminie Lubichowo na 2018 rok.

2018-10-10 10:39:18
Uchwała Nr XLVI/263/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29.08.2018r w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubichowo

2018-10-10 10:38:06