Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLV/260/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 18.07.2018r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

2018-07-20 13:02:54
Uchwała nr XLV/259/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 18.07.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubichowo na rok 2018.

2018-07-20 13:01:30
Uchwała nr XLV/258/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 18.07.2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubichowo na lata 2018-2022.

2018-07-20 12:46:28
Uchwała nr XLIV/257/2018 rady Gminy Lubichowo z dnia 27.06.2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Lubichowo.

2018-07-20 12:42:23
Uchwała nr XLIV/256/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27.06.2018r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 208/6 położonych w obrębie Szteklin w gminie Lubichowo.

2018-07-20 12:21:41
Uchwała nr XLIV/255/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27.06.2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubichowo.

2018-07-20 12:14:29
Uchwała nr XLII/246/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 23.05. 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubichowo na rok 2018.

2018-07-20 12:10:15
Uchwała nr XLII/249/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 23.05.2018r. w sprawie podziału Gminy Lubichowo na stałe okręgi wyborcze, ustalenie ich granici numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

2018-07-20 12:09:29
Uchwała nr XLIV/254/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27.06.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubichowo na rok 2018.

2018-07-20 12:08:46
Uchwała nr XLIII/253/2018 Rady Gminy Lubichowo z dnia 28.05.2018r w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie podziału powiatu Starogardzkiego na okręgi wyborcze.

2018-07-20 11:48:10