Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej - Smolniki (etap I)".

2018-07-27 09:34:07
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie: - przebiegu wykonywania budżetu gminy Lubichowo, - kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, - przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

2018-07-25 10:06:35
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 12 lipca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubichowo

2018-07-16 11:30:35
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn." Utwardzenie kostką brukową terenu przy budynku świetlicy w Bietowie".

2018-07-13 12:28:39
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

2018-07-11 14:22:54
Zarządzenie Nr 20/UE/2018 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz zasad kontroli i obiegu dokumentów dla operacji pn. "Zagospodarowanie terenu publicznego przy remizo - świetlicy w Lubichowie na miejsce rekreacji i wypoczynku"

2018-07-11 10:10:35
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubichowo na lata 2018 - 2022.

2018-07-02 13:01:08
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: - zmiany budżetu gminy Lubichowo na rok 2018...,

2018-07-02 12:42:42
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Remont drogi gminnej - Osowo Leśne (w kierunku Plony II)".

2018-06-25 12:05:25
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn." Remont drogi gminnej - Mermet".

2018-06-25 11:45:04