Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzedzie Gminy w Lubichowie.

2018-11-26 11:49:41
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: zmian budżetu gminy Lubichowo na rok 2018, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok.

2018-11-26 11:39:44
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z załącznikami, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

2018-11-26 11:11:28
Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubichowo na lata 2019-2027.

2018-11-26 11:08:11
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy w Lubichowie.

2018-11-26 11:04:32
Zarządzenie nr 58/2018 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

2018-11-13 13:46:19
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzedzie Gminy Lubichowo

2018-11-13 13:41:11
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 05 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. " Remont drogi gminnej - Szteklin ( ul. Sumińska).

2018-11-09 10:24:08
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie: zmian budżetu gminy Lubichowo na rok 2018, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok.

2018-11-05 12:17:39
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 24/2009 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Lubichowie.

2018-10-30 12:13:45