Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn:"rozbudowa istniejącej obory dla krów mlecznych oraz bydła jałowego na terenie działki nr 101 obręb Zielona Góra."

2018-01-16 11:23:33
Postanowienie

 

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej obory dla krów mlecznych oraz bydła jałowego na terenie działki nr 101 obręb Zielona Góra, gmina Lubichowo.

 

2018-01-16 10:54:30
Obwieszczenie w spr. wydania decyzji środowiskowych: rozbudowa istniejącej obory dla krów mlecznych oraz bydła jałowego na działce 101 w miejscowości Zielona Góra. KIOŚ.6220.1.3.2017

2017-09-05 10:09:01
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania NR.KIOŚ. 6220.1.2017 z dnia 20. 06. 2017r. zawiadamiam,że w dniu 20.06.2017r. na wniosek Anny , Artura Jakubowskich zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej obory dla krów mlecznych oraz bydła jałowego na działce 101 obręb Zielona Góra , gmina Lubichowo.W związku powyższym informuje , że w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Lubichowo(pokój nr 16 ) w godz. od 7:30 do 15:30 można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłaszać ewentualne zastrzeżenia . Brak wniesienia zastrzeżeń w terminie jest równoznaczny z brakiem uwag w przedmiotowej sprawie.

2017-06-22 12:07:03