Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE NR.KIOŚ.6220.5.20.2016/2017 z dnia 26 września 2017r. Wójta Gminy Lubichowo zawiadamia , żę został wyłożony do publicznego wglądu raport o oddziaływanie na środowisko ww przedsięwzięcia oraz przystąpiono do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

2017-09-27 13:17:29
Decyzja Nr. KIOŚ.6220.5.17.2016 z dnia 29.03.2017 r.

2017-04-10 15:14:21
Obwieszczenie Nr KIOŚ.6220.5.17.2016 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2017-03-30 14:31:03
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Nr KIOŚ.6220.5.14.2017

2017-02-20 13:36:26
Obwieszczenie Nr.KIOŚ.6220.5.1.2013 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie - "Rozbudowa istniejącego Gospodarstwa Rolnego..."

2016-10-13 08:56:33