Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE AUB.6733.15.2017 z dnia 27 września 2017 r . Wójta Gminy Lubichowo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy linii kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynki mieszkalne w miejscowości Lubichowo.

2017-09-28 08:50:36
OBWIESZCZENIE NR AUB.6733.13.2017 z dnia 7 września 2017r. Wójta Gminy Lubichowo o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Polegająca na budowie linii kablowej nn o,4 kV zasilającej budynki mieszkalne w miejscowości Szteklin w gm.Lubichowo. Inwestycja na terenie działek nr 1/4, 1/5, 1/6,1/7,/1/8,/1/9 i 4 w obrębie geodezyjnym Szteklin w gminie Lubichowo.

2017-09-11 08:53:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubichowo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2017-09-04 09:53:20
OBWIESZCZENIE NR.AUB6733.13.2017 z dnia 27 lipca 2017r. Wójta Gminy Lubichowo o wszczęciu postępoweania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynki mieszkalne w miejscowości Szteklin w gm.Lubichowo. Inwestycja na terenie działek nr 1/4,1/5,1/6,1/7,1/9 i 4 w obrębie geodezyjnym Szteklin , w gminie Lubichowo.

2017-07-31 11:23:05
Obwieszczenie NR.AUB6733.11.2017 z dnia 26 lipca 2017r. Wójta Gminy Lubichowo o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu poblicznego. Ustalająca zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynki mieszkalne oraz hale produkcyjno-usługowe w miejscowości Lubichowo.

2017-07-28 09:34:29
Obwieszczenie NR.AUB.6733.10.2017 z dnia 25 lipca 2017r. Wójta gminy Lubichowo o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego . Ustalająca zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gminnej sieci wodociągowej na terenie działek nr 131/5 i 135 w obrębie geodezyjnym Bietowo , w gminie Lubichowo.

2017-07-28 09:28:23
Obwieszczenie Nr AUB.6733.12.2017 Wójta Gminy Lubichowo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2017-07-20 08:59:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubichowo nr AUB.6733.9.2017 z dnia 7 lipca 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego budowy linii kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowie stacji transformatorowej w obrębie geodezyjnym Bietowo

2017-07-10 09:43:06
Obwieszczenie Nr AUB.6733.8.2017 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej

2017-07-07 07:30:46
OBWIESZCZENIE NR AUB.6733.7.2017 dNIA 4 LIPCA 2017R. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lubichowo o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego . Zawiadamiam , ze w dniu 29 czerwca 2017r. na wniosek Energa-Operator s.a . Oddział w Gdańsku została wydana decyzja ustalająca zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0.4 kV zasilającej budynki mieszkalne. Inwestycja na terenie działek nr 280 i 341 w obrębie geodezyjnym Zelgoszcz , gmina Lubichowo.

2017-07-06 14:55:42