Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, działki nr 5/16 części obrębu Bietowo

2015-06-15 15:08:11
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, działki nr 88/3 części obrębu Zielona Góra

2015-06-15 15:06:14
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2015-06-12 14:37:45
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części obrębu Ocypel

 
2015-05-22 10:14:17
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, działki nr 177 części obrębu Bietowo

 
2015-05-21 12:16:03
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Ocypel, gmina Lubichowo.

 
2015-05-14 11:41:06
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 5/16, części obrębu Bietowo z przeznaczeniempod zabudowe mieszkalną.

 
2015-05-14 11:37:56
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 177, części obrębu Bietowo z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni fotowoltaicznej.

 
2015-05-14 11:32:25
Obwieszczenie dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części obrębu Mermet

 
2015-04-02 14:03:16
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 
2015-03-16 13:58:10