Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2015-06-12 14:37:45
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części obrębu Ocypel

 
2015-05-22 10:14:17
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, działki nr 177 części obrębu Bietowo

 
2015-05-21 12:16:03
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Ocypel, gmina Lubichowo.

 
2015-05-14 11:41:06
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 5/16, części obrębu Bietowo z przeznaczeniempod zabudowe mieszkalną.

 
2015-05-14 11:37:56
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 177, części obrębu Bietowo z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni fotowoltaicznej.

 
2015-05-14 11:32:25
Obwieszczenie dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części obrębu Mermet

 
2015-04-02 14:03:16
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 
2015-03-16 13:58:10
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, dzialek nr 413/1, 413/2, 413/3, 413/4, 413/8, 413/9, części obrębu Lubichowo

 
2014-10-21 14:20:59
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubichowo, obejmującego działki nr 413/1, 413/2, 413/3, 413/4, 413/8 i 413/9

 
2014-10-21 14:15:46