Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2018-07-31 12:35:03
ogłoszenie - wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP

2018-03-28 13:50:16
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP fragmentu wsi Szteklin...

2017-12-18 07:55:09
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP dla działek we wsi Lubichowo...

2017-12-18 07:38:44
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, działek 544/4, 545 w obrębie Lubichowo.

2017-10-19 11:58:45
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo, części obrębów Mermet i Wda

2017-07-03 14:50:26
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lubichowo, w gminie Lubichowo dotyczącego obszaru działek nr 273/6, 273/7, 273/8, 273/9, 273/10, 273/11, 273/12, 273/13 oraz części działki nr 273/15.

2017-06-01 10:20:37
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2017-05-17 07:57:45
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szteklin w gminie Lubichowo, dotyczącego obszaru działki nr 16/12 i części działki 10/6.

2017-04-19 11:44:37
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 119/8, 120, 121 we wsi Lubichowo w gminie Lubichowo.

2017-04-18 14:20:31
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części działki nr 128/4 w miejscowości Lipinki Królewski, w obrębie Zielona Góra.

2017-01-12 14:02:39
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części obrębu Smolniki

2016-09-29 12:52:14
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, działki nr 469 w obrębie Lubichowo.

2016-09-14 09:43:49
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, działek nr 544/4 i 545 w obrębie Lubichowo.

2016-09-14 09:35:18
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Lubichowo, działek nr 29/5 i 29/6 oraz części działek nr 23 i 25, w obrębie Mościska.

2016-07-18 13:39:08
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lubichowo, w gminie Lubichowo dotyczącego obszaru działki nr 273.

2016-07-18 13:36:43
Obwieszczenie dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części działki nr 128/4 w miejscowości Lipinki Królewskie, w obrębie Zielona Góra

2016-03-07 09:47:27
Obwieszczenie z dnia 12 stycznia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części obrębu Smolniki

2016-01-12 12:58:51
Obwieszczenie z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/32/2015 Rady Gminy Lubichowo z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części obrębu Mermet.

2015-11-06 12:47:28
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla fragmentu gminy Lubichowo, części obrębu Smolniki.

2015-08-06 21:36:54
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, działki nr 5/16 części obrębu Bietowo

2015-06-15 15:08:11
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, działki nr 88/3 części obrębu Zielona Góra

2015-06-15 15:06:14
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2015-06-12 14:37:45
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części obrębu Ocypel

 
2015-05-22 10:14:17
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, działki nr 177 części obrębu Bietowo

 
2015-05-21 12:16:03
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Ocypel, gmina Lubichowo.

 
2015-05-14 11:41:06
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 5/16, części obrębu Bietowo z przeznaczeniempod zabudowe mieszkalną.

 
2015-05-14 11:37:56
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 177, części obrębu Bietowo z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni fotowoltaicznej.

 
2015-05-14 11:32:25
Obwieszczenie dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części obrębu Mermet

 
2015-04-02 14:03:16
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 
2015-03-16 13:58:10
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, dzialek nr 413/1, 413/2, 413/3, 413/4, 413/8, 413/9, części obrębu Lubichowo

 
2014-10-21 14:20:59
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubichowo, obejmującego działki nr 413/1, 413/2, 413/3, 413/4, 413/8 i 413/9

 
2014-10-21 14:15:46
Obwieszczenie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/212/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części obrębu Ocypel

 
2014-06-23 14:42:52
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, dz. nr 413/4 i 413/9, części obrębu Lubichowo

 
2014-06-03 13:44:54
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo dz. nr 413/1, 413/2, 413/3, 413/8 , części obrebu Lubichowo

 
2014-05-08 12:52:33
Obwieszczenie w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały Nr XXXIX/248/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części obrębu Smolniki

 
2014-05-08 12:50:07
Obwieszczenie o przystąpieniu do sprzorządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części obrębu Smolniki

 
2014-03-07 11:49:35
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Ocypel

 
2013-09-03 15:31:41
10 20 30 40 50 Wyników