Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2018-07-31 12:35:03
ogłoszenie - wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP

2018-03-28 13:50:16
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP fragmentu wsi Szteklin...

2017-12-18 07:55:09
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP dla działek we wsi Lubichowo...

2017-12-18 07:38:44
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, działek 544/4, 545 w obrębie Lubichowo.

2017-10-19 11:58:45
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo, części obrębów Mermet i Wda

2017-07-03 14:50:26
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lubichowo, w gminie Lubichowo dotyczącego obszaru działek nr 273/6, 273/7, 273/8, 273/9, 273/10, 273/11, 273/12, 273/13 oraz części działki nr 273/15.

2017-06-01 10:20:37
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2017-05-17 07:57:45
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szteklin w gminie Lubichowo, dotyczącego obszaru działki nr 16/12 i części działki 10/6.

2017-04-19 11:44:37
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 119/8, 120, 121 we wsi Lubichowo w gminie Lubichowo.

2017-04-18 14:20:31
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części działki nr 128/4 w miejscowości Lipinki Królewski, w obrębie Zielona Góra.

2017-01-12 14:02:39
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części obrębu Smolniki

2016-09-29 12:52:14
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, działki nr 469 w obrębie Lubichowo.

2016-09-14 09:43:49
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, działek nr 544/4 i 545 w obrębie Lubichowo.

2016-09-14 09:35:18
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Lubichowo, działek nr 29/5 i 29/6 oraz części działek nr 23 i 25, w obrębie Mościska.

2016-07-18 13:39:08
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lubichowo, w gminie Lubichowo dotyczącego obszaru działki nr 273.

2016-07-18 13:36:43
Obwieszczenie dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części działki nr 128/4 w miejscowości Lipinki Królewskie, w obrębie Zielona Góra

2016-03-07 09:47:27
Obwieszczenie z dnia 12 stycznia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części obrębu Smolniki

2016-01-12 12:58:51
Obwieszczenie z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/32/2015 Rady Gminy Lubichowo z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części obrębu Mermet.

2015-11-06 12:47:28
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla fragmentu gminy Lubichowo, części obrębu Smolniki.

2015-08-06 21:36:54