Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, obręb Ocypel

2019-02-13 15:41:05
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2018-07-31 12:35:03
ogłoszenie - wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP

2018-03-28 13:50:16
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP fragmentu wsi Szteklin...

2017-12-18 07:55:09
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP dla działek we wsi Lubichowo...

2017-12-18 07:38:44
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, działek 544/4, 545 w obrębie Lubichowo.

2017-10-19 11:58:45
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo, części obrębów Mermet i Wda

2017-07-03 14:50:26
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lubichowo, w gminie Lubichowo dotyczącego obszaru działek nr 273/6, 273/7, 273/8, 273/9, 273/10, 273/11, 273/12, 273/13 oraz części działki nr 273/15.

2017-06-01 10:20:37
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2017-05-17 07:57:45
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szteklin w gminie Lubichowo, dotyczącego obszaru działki nr 16/12 i części działki 10/6.

2017-04-19 11:44:37