Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany elektronicznej Platformy Usług administracji Publicznej ( ePUAP).

2018-11-21 08:19:30
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 96/2017 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 21 grudzień 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO

2018-11-21 08:01:46
Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 24/2009..

2018-04-30 08:47:37
ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 WÓJTA GMINY LUBICHOWO z dnia 18 września 2017 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy  Lubichowo.

2018-04-06 14:05:25
Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Lubichowo

2017-12-22 12:44:17
Zarządzenie Nr 92/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku dla pracowników Urzędu Gminy Lubichowo".

2017-12-21 14:04:52
Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: - zmian budżetu gminy Lubichowo na rok 2017, - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań...

2017-12-21 09:20:00
Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Remont drogi gminnej - Bietowo".

2017-12-06 08:57:13
Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: - zmian budżetu gminy Lubichowo na rok 2017, - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok.

2017-12-06 08:44:35
Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn."Remont drogi gminnej - Wilcze Błota (Osiedle Romanowo)".

2017-12-06 08:34:14