Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Publiczne Gimnazjum im.ks.kard.St.Wyszyńskiego w Lubichowie w dniu 28 października 2016 roku ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt: „Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej”

2016-11-03 11:25:15
ZPP.271.7.2016 remont drogi gminnej Lubichowo ul. Sosnowa

2016-10-19 13:40:35
ZP.271.06.2016 Dowozy i odwozy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Lubichowo

2016-08-23 15:23:56
ZP_271_5_2016 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Lubichowo Wybudowanie

2016-08-16 10:47:49
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane Przebudowa boiska w Lubichowie

UWAGA - do dokumentacji technicznej załaczono wyjasnienia  do uwag eksperta Ministerstwa Sportu i Turystyki - należy dostosowac istniejące przedmiary tak, by były zgodne z załaczonymi wyjasnieniami.

2016-08-08 08:31:55
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Remont dróg gminnych z podziałem na 9 części

2016-06-09 11:00:07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. - "Przebudowa drogi Lubichowo - Wda"

2016-05-16 13:17:56