Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi Lubichowo - Wda (etap II), w tym: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Wilcze Błota

2018-07-13 13:11:24
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu - etap I

2018-06-14 09:51:27
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci wodociągowej - Smolniki (etap I)

2018-05-29 11:45:29
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu - etap I

2018-05-16 15:17:35
Ogłoszenie o zamówieniu: Remont dróg gminnych w podziale na częsci

2018-05-16 14:55:36
Ogłoszenie o zamówieniu: Zagospodarowanie terenu publicznego przy remizo-świetlicy w Lubichowie na miejsce rekreacji i wypoczynku

2018-04-18 14:26:08
Ogłoszenie o zamówieniu: Remont dróg gminnych w podziale na części

2018-04-17 08:56:29
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu - etap I

2018-04-13 11:58:03
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu - etap I

2018-03-21 10:00:50
Ogłoszenie o zamówieniu: Remont dróg gminnych w podziale na części

2018-02-22 14:50:32
Ogłoszenie o zamówieniu: Remont dróg gminnych w podziale na części

2017-10-27 10:04:23
Ogłoszenie o zamówieniu: Dowozy i odwozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Lubichowo

2017-10-17 08:00:49
Ogłoszenie o zamówieniu: Remont dróg gminnych w podziale na części

2017-10-17 08:00:10
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa i remont świetlicy w Ocyplu

2017-10-02 09:33:56
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi Młynki - Osowo Leśne (etap III), w tym modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Osowo Leśne

2017-10-02 09:23:23
Ogłoszenie o zamówieniu: Dowozy i odwozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Lubichowo

2017-08-31 14:57:23
Ogłoszenie o zamówieniu: Dowozy i odwozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Lubichowo

2017-08-16 15:12:07
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa i remont świetlicy w Ocyplu

2017-07-05 10:12:38
Ogłoszenie o zamówieniu: Remont dróg gminnych w podziale na części

2017-06-23 12:38:25
Ogłoszenie o zamówieniu - remont dróg gminnych w podziale na części

2017-06-19 14:48:48
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej Lubichowo-Wda - etap I

2017-06-13 12:53:49
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej Młynki - Osowo Leśne etap II

2017-05-24 15:23:11
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Publiczne Gimnazjum im.ks.kard.St.Wyszyńskiego w Lubichowie w dniu 28 grudnia 2016 roku ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt: „Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w roku 2017 ”

2017-01-17 14:15:25
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Publiczne Gimnazjum im.ks.kard.St.Wyszyńskiego w Lubichowie w dniu 25 listopada 2016 roku ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt: „Dostawa oleju opałowego do Publicznego Gimnazjum w Lubichowie w roku 2017”

2016-12-21 11:14:19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie na zadanie pn. " Zakup, dostawa i instalacja zestawów interaktywnych, sprzętu komputerowego, tabletów..."

2016-12-21 11:10:36
Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup, dostawa i instalacja zestawów interaktywnych, sprzętu komputerowego, tabletów i cyfrowej pracowni językowej dla szkół biorących udział w projekcie pn. " Na skrzydłach wiedzy".

2016-12-19 14:42:55
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Publiczne Gimnazjum im.ks.kard.St.Wyszyńskiego w Lubichowie w dniu 25 listopada 2016 roku ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt: „Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w roku 2017 ”

2016-11-28 13:58:30
ZPP.271.9.2016 Remont drogi gminnej - Lubichowo, ul. Sosnowa

UWAGA!! termin składania ofert 22 listopada - w SIWZ błędny zapis. - do 15 listopada czekamy na pytania  w sprawie wyjasńnień zapisów SIWZ

2016-11-22 15:06:38
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi znak: SAPO.271.1.2016.MD

2016-11-10 14:52:57
ZPP.271.8.2016 Remont drogi gminnej Lubichowo ul. Sosonowa

2016-11-07 15:33:30
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Publiczne Gimnazjum im.ks.kard.St.Wyszyńskiego w Lubichowie w dniu 28 października 2016 roku ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt: „Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej”

2016-11-03 11:25:15
ZPP.271.7.2016 remont drogi gminnej Lubichowo ul. Sosnowa

2016-10-19 13:40:35
ZP.271.06.2016 Dowozy i odwozy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Lubichowo

2016-08-23 15:23:56
ZP_271_5_2016 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Lubichowo Wybudowanie

2016-08-16 10:47:49
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane Przebudowa boiska w Lubichowie

UWAGA - do dokumentacji technicznej załaczono wyjasnienia  do uwag eksperta Ministerstwa Sportu i Turystyki - należy dostosowac istniejące przedmiary tak, by były zgodne z załaczonymi wyjasnieniami.

2016-08-08 08:31:55
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Remont dróg gminnych z podziałem na 9 części

2016-06-09 11:00:07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. - "Przebudowa drogi Lubichowo - Wda"

2016-05-16 13:17:56
10 20 30 40 50 Wyników