Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVI/152/2016 Rady Gminy Lubichowo z dnia 28 grudnia 2016 r. - Uchwała budżetowa Gminy Lubichowo na rok 2017

2017-11-30 07:23:58
Uchwała Nr XXVI/155/2016 Rady Gminy Lubichowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Lubichowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

2017-02-06 14:07:15
Uchwała Nr XXVI/156/2016 Rady Gminy Lubichowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonym przez Gminę Lubichowo w publicznym przedszkolu i w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

2017-02-06 14:06:10
Uchwała Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Lubichowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

2017-02-06 11:16:14
Uchwała Nr XXVI/160/2016 Rady Gminy Lubichowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Lubichowo z Gminą Stary Targ w celu wspólnej realizacji projektu pn."Zwiększanie wykorzystania energii pochodzącej z OZE...

2017-02-06 11:12:28
Uchwała Nr XXVI/159/2016 Rady Gminy Lubichowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Lubichowo na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023.

2017-02-06 11:08:46
Uchwała Nr XXVI/158/2016 Rady Gminy Lubichowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

2017-02-06 11:03:37
Uchwała Nr XXVI/157/2016 Rady Gminy Lubichowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty dla wybranych grup taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubichowo.

2017-02-06 10:47:01
Uchwała Nr XXVI/154/2016 Rady Gminy Lubichowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubichowo na 2017 rok.

2017-02-06 10:31:29
Uchwała Nr XXVI/153/2016 Rady Gminy Lubichowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lubichowo na 2017 rok

2017-02-06 10:30:13