Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie: - zmian budżetu gminy Lubichowo na rok 2016, - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok.

2016-12-19 13:18:35
Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubichowo.

2016-12-12 12:25:58
77

2016-12-12 12:17:40
Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn.:" Remont drogi gminnej - Lubichowo, ul. Sosnowa".

2016-12-12 11:35:25
Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Lubichowo na rok 2016

2016-12-07 12:51:18
Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie: - zmian budżetu gminy Lubichowo na rok 2016, - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok.

2016-12-05 13:50:38
Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 1 grudnia 2016 r. w wprawie wprowadzenia "Planu ochrony zabytków Gminy Lubichowo na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych".

2016-12-01 13:35:17
Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z załącznikami, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

2016-12-01 08:20:52
Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubichowo na lata 2017 - 2021.

2016-11-30 15:18:28
Zarządznie Nr 71/2016 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn." Wykonanie ogrodzenia stadionu sportowego w Lubichowie".

2016-11-17 10:36:00