Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Korekta za 2006r. Żabińska Elżbieta

 Korekta za 2006r. Żabińska Elżbieta (786KB)
2008-04-07 07:53:00
Korekta ośw. majątk. Bieliński Sławomir

 Korekta ośw. majątk. Bieliński Sławomir (1032KB)
2007-10-01 13:53:00
Korekta ośw. majątkowe Cichocki Czesław

    Korekta ośw.  majątkowego Cichocki Czesław (38KB) (38KB) (38KB)
2007-09-19 15:03:00
Oświadczenie majątkowe Z-cy Wójta Gminy

 Sykutera Witold 1 (1114KB)
 Sykutera Witold 2 (1120KB)
 Sykutera Witold 3 (1070KB)
 Sykurtera Witold 4 (1031KB)
 Sykutera Witold 5 (883KB)
2007-07-13 10:36:00
Oświadczenia majątkowe na 31.12.2006r.

  Alfut Piotr 2 za 2006r. (1117)
 Alfut Piotr 3 za 2006r. (1113KB)
 Alfut Piotr 4 za 2006r. (862KB)
 Alfuth Brunon 1 za 2006r. (1124KB)
 Alfuth Brunon 2 za 2006r. (1139KB)
 Alfuth Brunon 3 za 2006r. (1163KB)
 Alfuth Brunon 4 za 2006r. (946KB)
 Beling Marek 1 za 2006r. (1122KB)
 Beling Marek 2 za 206r. (1141KB)
 Beling Marek 3 za 2006r. (1168KB)
 Beling Marek 3 za 2006r. (929KB)
  Doering Sławomir 1za2006r. (1083KB)
 Doering Sławomir 2 za 2006r. (1114KB)
 Doering Sławomir 3 za 2006r. (1122KB)
 Doering Sławomir 4 za 2006r. (861KB)
 Gloc Bogdan 1 za 2006r. (1142KB)
 Gloc Bogdan 2 za 2006r. (1165KB)
 Gloc Bogdan 3 za 2006r, (1207KB)
 Gloc Bogdan 4 za 2006r. (885KB)
 Godlewski Mieczysław 1 za 2006r. (1143KB)
 Godlewski Mieczysław 2 (1126KB)
 Godlewski Mieczysław 3 za 2006r. (1147KB)
 Godlewski Mieczysław 4 za 2006r. (925KB)
 Lewandowski Jerzy 1 za 2006r. (1100KB)
 Lewandowski Jerzy 2 za 2006r. (1103KB)
 Lewandowski Jerzy 3 za 2006r. (1110KB)
 Lewandowski Jerzy 4 za 2006r. (949KB)
  Olszowy Robert 1 za 2006r. (1111KB)
 Olszowy Robert 2 za 2006r. (1103KB)
 Olszowy Robert 3 za 2006r. (1121KB)
 Olszowy Robert 4 za 2006r. (955KB)
 Paszek Jolanta 1 za 2006r. (1125KB)
 Paszek Jolanta 2 za 2006r. (1123KB)
 Paszek Jolanta3 za 2006r. (1146KB)
 Paszek Jolanta 4 za 2006r. (901KB)
 Podhajcecki Jarosław 1 za 2006r. (1099KB)
 Podhajecki Jarosław 2 za 2006r. (1074KB)
 Podhajecki Jarosław 3 za 2006r. (1118KB)
 Podhajecki Jarosław 4 za 2006r.
 (925KB)
  
 Rakowski Andrzej 1 za 2006r.
 (1163KB)

  Rakowski Andrzej 2 za 2006r. (1273KB) (1163KB)

 Rakowski Andrzej 3 za 2006r (1184KB).
 Rakowski Andrzej 4 za 2006r. (959KB)
 Sulewski Franciszek 1 za 2006r. (1111KB)
 Sulewski Franciszek 2 za 2006r. (1183KB)
 Sulewski Franciszek 3 za 2006r. (1135KB)
 Sulewski Franciszek 4 za 2006r. (972KB)
 Szneider Bronisław 1 za 2006r. (1109KB)
 Szneider Bronisław 2 za 2006r. (1156KB)
 Szneider Bronisław 3 za 2006r. (1132KB)
 Szneider Bronisław 4 za 2006r. (953KB)
 Żabińska Elżbieta 1 za 2006r. (1106KB)
 Żabińska Elżbieta 2 za 2006r (1176KB).
 Żabińska Elżbieta 3 za 2006r. (1144KB)
 Zabińska Elżbieta 4 za 2006r. (928
KB)

 Alfut Piotr 1 za 2006r. (1091KB)
2007-05-04 10:18:00
Oświadczenia majątkowe na 31.12.2006r.

  Alfut Piotr 1 za 2006r. (1091KB) 
 Alfut Piotr 2 za 2006r. (1117KB) (1091KB)

   Alfut Piotr 3 za 2006r. (1113KB) (1113KB) (1113KB) (1113KB)
 Alfut Piotr 4 za 2006r. (862KB)
 Alfuth Brunon 1 za 2006r. (1124KB)
 Alfuth Brunon 2 za 2006r. (1139KB)
 Alfuth Brunon 3 za 2006r. (1163KB)
 Alfuth Brunon 4 za 2006r. (946KB)
 Beling Marek 1 za 2006r. (1122KB)
 Beling Marek 2 za 206r. (1141KB)
 Beling Marek 3 za 2006r. (1168KB)
 Beling Marek 3 za 2006r. (929KB)
  Doering Sławomir 1za2006r. (1083KB)
 Doering Sławomir 2 za 2006r. (1114KB)
 Doering Sławomir 3 za 2006r. (1122KB)
 Doering Sławomir 4 za 2006r. (861KB)
 Gloc Bogdan 1 za 2006r. (1142KB)
 Gloc Bogdan 2 za 2006r. (1165KB)
 Gloc Bogdan 3 za 2006r, (1207KB)
 Gloc Bogdan 4 za 2006r. (885KB)
 Godlewski Mieczysław 1 za 2006r. (1143KB)
 Godlewski Mieczysław 2 (1126KB)
 Godlewski Mieczysław 3 za 2006r. (1147KB)
 Godlewski Mieczysław 4 za 2006r. (925KB)
 Lewandowski Jerzy 1 za 2006r. (1100KB)
 Lewandowski Jerzy 2 za 2006r. (1103KB)
 Lewandowski Jerzy 3 za 2006r. (1110KB)
 Lewandowski Jerzy 4 za 2006r. (949KB)
  Olszowy Robert 1 za 2006r. (1111KB)
 Olszowy Robert 2 za 2006r. (1103KB)
 Olszowy Robert 3 za 2006r. (1121KB)
 Olszowy Robert 4 za 2006r. (955KB)
 Paszek Jolanta 1 za 2006r. (1125KB)
 Paszek Jolanta 2 za 2006r. (1123KB)
 Paszek Jolanta3 za 2006r. (1146KB)
 Paszek Jolanta 4 za 2006r. (901KB)
 Podhajcecki Jarosław 1 za 2006r. (1099KB)
 Podhajecki Jarosław 2 za 2006r. (1074KB)
 Podhajecki Jarosław 3 za 2006r. (1118KB)
 Podhajecki Jarosław 4 za 2006r.
 (925KB)
  
 Rakowski Andrzej 1 za 2006r.
 (1163KB)

  Rakowski Andrzej 2 za 2006r. (1273KB) (1163KB)

 Rakowski Andrzej 3 za 2006r (1184KB).
 Rakowski Andrzej 4 za 2006r. (959KB)
 Sulewski Franciszek 1 za 2006r. (1111KB)
 Sulewski Franciszek 2 za 2006r. (1183KB)
 Sulewski Franciszek 3 za 2006r. (1135KB)
 Sulewski Franciszek 4 za 2006r. (972KB)
 Szneider Bronisław 1 za 2006r. (1109KB)
 Szneider Bronisław 2 za 2006r. (1156KB)
 Szneider Bronisław 3 za 2006r. (1132KB)
 Szneider Bronisław 4 za 2006r. (953KB)
 Żabińska Elżbieta 1 za 2006r. (1106KB)
 Żabińska Elżbieta 2 za 2006r (1176KB).
 Żabińska Elżbieta 3 za 2006r. (1144KB)
 Zabińska Elżbieta 4 za 2006r. (928KB)
 Alechniewicz Ryszard 1 -Z-ca Wójta Gminy za 2006r. (1145KB)
 Aleczniewicz Ryszard 2 za 2006r. (1214KB)
  Alechniewicz Ryszard 3 za 2006r. (1119KB) (913KB)
 Alechniewicz Ryszard 4 za 2006r. (913KB)
 Bieliński Sławomir 1 Wójt Gminy za 2006r. (1176KB)
 Bieliński Sławomir 2 za 2006r. (1190KB)
 Bieliński Sławomir 3 za 2006r. (1286KB)
 Bieliński Sławomir 4 za 2006r. (926KB)
 Bramer Elżbieta 1 za 2006r. - Kierownik GBP (1151KB)
 Bramer Elżbieta 2 za 2006r. (1153KB)
 Bramer Elżbieta 3 za 2006r. (1181KB)
 Bramer Elżbieta 4 za 2006r. (850KB)
 Cichon Mieczysław 1 za 2006r. - Dyrektor PSP w Zelgoszczy (1216KB)
 Cichon Mieczysław 2 za 2006r. (1229KB)
 Cichon Mieczysław 3 za 2006r. (1228KB)
 Cichon Mieczysław 4 za 2006r. (983KB)
  Stawicki Krzysztof 1 za 2006r. - Dyrektor PSP w Lubichowie
 Stawicki Krzysztof 2 za 2006r. (1188KB) (1171KB)

 Stawicki Krzysztof 3 za 2006r. (1155KB)
 Stawicki Krzysztof 4 za 2006r. (925KB)
 Sorgenlos Marek 1 za 2006r. - Kierownik GOZ w Lubichowie (1181KB)
 Sorgenlos Marek 2 za 2006r. (1153KB)
  Sorgenlos Marek 3 za 2006r. (1153KB) (1159KB)
 Sorgenlos Marek 4 za 2006r. (923KB)
 Tutlewska Aneta 1 za 2006r. - Skarbnik Gminy (1142KB)
 Tutlewska Aneta 2 za 2006r. (1133KB)
 Tutlewska Aneta 3 za 2006r. (1099KB)
 Tutlewska Aneta 4 za 2006r. (1028KB)
 Tutlewska Aneta 5 za 2006r. (884KB)
 Doring Mirosław 1 za 2006r. - Kierownik SAPO (1128KB)
 Doring Mirosław 2 za 2006r. (1164KB)
 Doring Mirosław 3 za 2006r. (1132KB)
 Doring Mirosław 4 za 2006r. (880KB)
  Lewicki Franciszek 1 za 2006r. -

Lewicki Franciszek 3 za 2006r. (1137KB)

 Lewicki Franciszek 2 za 2006r. (1136KB)
 Lewicki Franciszek 4 za 2006r. (924KB)
 Wons Daniela 1 za 2006r. - prac. Urzędu Gminy (1197KB)
 Wons Daniela 2 za 2006r. (1187KB)
 Wons Daniela 3 za 2006r. (1163KB)
 Wons Daniela 4 za 2006r. (927KB)
 Piotrowski Konrad 1 za 2006r.- prac. Urzędu Gminy (1209KB)
 Piotrowski Konrad 2 za 2006r. (1205KB)
 Piotrowski Konrad 3 za 2006r. (1179KB)
 Piotrowski Konrad 4 za 2006r. (936KB)
 Anna Czubek 1 za 2006r. - prac. socjalny GOPS (1172KB)
 Anna Czubek 2 za 2006r. (1206KB)
 Anna Czubek 3 za 2006r. (1148KB)
 Anna Czubek 4 za 2006r. (936KB)
 Trzos Ewa 1 za 2006r. - Kierownik GOPS (1183KB)
 Trzos Ewa 2 za 2006r. (1163KB)
 Trzos Ewa 3 za 2006r. (1168KB)
 Trzos Ewa 4 za 2006r (927KB).
 Gołąbek Halina 1 za 2006r. - Dyrektor Przedszkola (1182KB)
 Gołąbek Halina 2 za 2006r. (1181KB)
 Gołąbek Halina 3 za 2006r. (1170KB)
 Gołąbek Halina 4 za 2006r. (904KB)
 Fiałek Jerzy 1 za 2006r. - Dyrektor Gimnazjum (1339KB)
 Fiałek Jerzy 2 za 2006r. (1389KB)
 Fiałek Jerzy 3 za 2006r. (1329KB)
 Fiałek Jerzy 4 za 2006r. (1027KB)
2007-05-02 08:14:00
Marek Sorgenlos Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia


 Sorgenlos 1 (875KB)
  Sorgenlos 2 (1193KB)
 Sorgenlos 3 (1167KB)
 Sorgenlos 4 (824KB)
2007-03-15 12:23:00
Oświadczenie- dział. gospod.Cichocki-żona

  Oświadczenie o działalności gospodarczej - Cichocka Barbara-żona Przewodniczącego Rady Gminy Lubichowo
 (595KB)
2007-02-28 11:32:00
Wyjaśnienie do korekt za lata 2002-2006 Alfuth Brunon

 Wyjaśnienie do korekt za lata 2002-2006 - Alfuth Brunon (882KB)
2007-02-14 11:25:00
Korekta do oświadczenia majątkowego- Alfuth Brunon 6

 Korekta do oświadczenia majątkowego - Alfuth Brunon 6 (829KB)
2007-02-14 11:22:00