Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Nr. AUB.6733.5.2017 Wójta Gminy Lubichowo o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-05-17 09:57:49
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2017-05-17 07:57:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubichowo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-05-16 10:36:21
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego...

2017-04-27 14:10:44
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szteklin w gminie Lubichowo, dotyczącego obszaru działki nr 16/12 i części działki 10/6.

2017-04-19 11:44:37
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 119/8, 120, 121 we wsi Lubichowo w gminie Lubichowo.

2017-04-18 14:20:31
Obwieszczenie Nr AUB.6733.2.2017 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2017-04-11 14:27:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubichowo Nr. AUB.6733.5.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2017-03-20 08:14:06
Obwieszczenie Nr AUB.6733.4.2017 Wójta Gminy Lubichowo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2017-03-10 08:55:38
Obwieszczenie NR AUB.6733.3.2017 Wójta Gminy Lubichowo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2017-03-03 14:33:34