SIP Gminy Lubichowo - lubichowo.e-mapa.net 

 

 

nagłówek

Serwis e-mapa dostępny jest na stronie: http://www.lubichowo.e-mapa.net/e-mapa jest uniwersalnym środowis­kiem do tworzenia portali mapowych w oparciu o dane własne i dostępne usługi sieciowe. System posiada specjalis­tyczne moduły służące do realizacji różnorodnych zadań samo­rządów gminnych i powia­towych: prowadze­nie planu zagospodarowania, wyda­wa­nia pozwoleń na budowę, ewidencji numeracji adresowej, ewidencji dróg, ewidencji mienia komunal­nego i wielu innych. Oprogra­mo­wanie pracuje w środo­wisku przeglądarki interne­towej - nie jest wymagana instalacja żadnego dodatkowego oprogramo­wania, a jedynie komputer podłączony do internetu.


W chwili obecnej w serwisie dostępna jest ewidencja numeracji adresowej gminy Lubichowo. Przeglądając mapę gminy możemy ustalić nazwę ulicy i numer porządkowy wybranej nieruchomości.


Klikając lewym przyciskiem myszy w pole Szukaj i wpisując współrzędne, numer działki, nazwę obrębu lub adres możemy ustalic położenie dowolnego obiektu na mapie.
Wybierając ikonę warstwyDrzewko warstw możemy dowolnie włączać i wyłączać poszczególne warstwy. Szczególnie warte polecenia jest włączenie warstwy Ortofotomapy, którą tworzą zdjęcia lotnicze lub satelitarne powierzchni ziemskiej.

Serwis umożliwia także za pomocą przycisku pomiar przybliżony pomiar odległości i powierzchni dowolnego obszaru na mapie.

Wybierając ikonę drukarki druk możewy wydrukować interesujący nas obszar mapy.


Pozostałe funkcje serwisu oraz instrukcję obsługi można znaleźć na stronie: http://igeomap.pl/info/e_mapa.pdf


 

 

Liczba odwiedzin : 1240
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBICHOWO
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Wachnik
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Wachnik
Czas wytworzenia: 2013-07-26 10:42:15
Czas publikacji: 2013-07-26 10:42:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak