Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Decyzja Nr. KIOŚ.6220.5.17.2016 z dnia 29.03.2017 r.

2017-04-10 15:14:21
Obwieszczenie Nr KIOŚ.6220.5.17.2016 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2017-03-30 14:31:03
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Nr KIOŚ.6220.5.14.2017

2017-02-20 13:36:26
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr KIOŚ.6220.7.8.2017

2017-02-17 13:59:55
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

2017-01-05 09:43:15
Zawiadomienie NR KIOŚ.6220.7.2.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

2016-12-21 11:25:19
Decyzja Nr KIOŚ.6220.4.13.2016 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

2016-12-15 09:40:15
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr KIOŚ.6220.4.14.2016.

2016-12-15 09:26:16
Zawiadomienie Nr KIOŚ.6220.6.1.2016 o wszczęciu postępowania dot przedsięwzięcia pn." Budowa sieci wodociągowej dla wsi Smolniki".

2016-11-21 11:46:14
Decyzja Nr. KIOŚ.6220.3.6.2016 dot "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr. 214 w miejscowości Lubichowo"

2016-11-21 11:40:58