Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania NR.KIOŚ. 6220.1.2017 z dnia 20. 06. 2017r. zawiadamiam,że w dniu 20.06.2017r. na wniosek Anny , Artura Jakubowskich zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej obory dla krów mlecznych oraz bydła jałowego na działce 101 obręb Zielona Góra , gmina Lubichowo.W związku powyższym informuje , że w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Lubichowo(pokój nr 16 ) w godz. od 7:30 do 15:30 można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłaszać ewentualne zastrzeżenia . Brak wniesienia zastrzeżeń w terminie jest równoznaczny z brakiem uwag w przedmiotowej sprawie.

2017-06-22 12:07:03
DECYZJA Z DNIA 06.06.2017r. NR.KIOŚ.6220.6.10.2016 stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: pn.:,,Budowa wodociągu wiejskiego na terenie działki nr 122/2, 134/2,139/2,139/3,437.531/1,obręb Wda i 42, 43, 47, 50/8, 54, 55/3,56/2,56/4, 56/28, 60, 63/1,65,74,75 78, 94/1, 94/3, 100/, 101/5, 102/2, 103/1, 103/12, 103/21, 105/2, 111, 112, 171, 211, 235/1 , 236, 318, 335, 344/2 obręb Smolniki , gmina Lubichowo''.

2017-06-06 14:14:38
OBWIESZCZENIE NR. KIOŚ.6220.6.11.2016 z dnia 06.06.207 Wójt Gminy Lubichowo o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na : budowie wodociągu wiejskiego na terenie działki nr: 122/2, 134/2,139/2,139/3,437,531/1 obręb Wda i 42 , 43, 47,50/8,54,55/3,56/2,56/3,56/28,60,63/1,65,74,75,78,94/1,94/3,100/6,101/5,102/2,103/1,103/12,103/21,105/2,111,112,117,211,236,318,335,344/2 obręb Smolniki

2017-06-06 13:26:32
Postanowienie Nr.KIOŚ.6220.6.9.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,,Budowa wodociągu wiejskiego na ternie działki nr.122/2,134/2.139/2,139/2,437,531/1 obręb Wda i 42,4347,50/8,54,55/3,56/2,56/3,56/28,60,63/1,65,74,75,78,94/1,94/3,100/6,101/5,102/2,103/1,103/12,103/21,105/2,111,112,171,211,235/1,236,318,335,344/2 obręb Smolniki, gmina Lubichowo.

2017-05-31 09:08:34
Decyzja Nr. KIOŚ.6220.5.17.2016 z dnia 29.03.2017 r.

2017-04-10 15:14:21
Obwieszczenie Nr KIOŚ.6220.5.17.2016 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2017-03-30 14:31:03
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Nr KIOŚ.6220.5.14.2017

2017-02-20 13:36:26
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr KIOŚ.6220.7.8.2017

2017-02-17 13:59:55
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

2017-01-05 09:43:15
Zawiadomienie NR KIOŚ.6220.7.2.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

2016-12-21 11:25:19