Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Nr. KIOŚ.6220.8.7.2017

2017-09-20 10:59:23
Obwieszczenie nr KIOŚ.6220.13.7.2012/2017O o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr KIOŚ.6220.13.6.2012 dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Ocypel i Lubichowo.

2017-09-14 14:06:15
Obwieszczenie nr RDOŚ-Gd-WOO.4207.2017.MBC.IB.5 w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa wodociągu dla miejscowości Mermet"

Obwieszczenie nr RDOŚ-Gd-WOO.4207.2017.MBC.IB.5 w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa wodociągu dla miejscowości Mermet"

2017-09-06 08:35:23
Obwieszczenie w spr. wydania decyzji środowiskowych: rozbudowa istniejącej obory dla krów mlecznych oraz bydła jałowego na działce 101 w miejscowości Zielona Góra. KIOŚ.6220.1.3.2017

2017-09-05 10:09:01
Obwieszczenie w sprawie wydania dec. środowiskowych: budowa siedliska gospodarstwa rolnego o kierunku tucz trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze 258 w miejscowości Zelgoszcz. KIOŚ.6220.5.1.2017

2017-09-05 09:54:21
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr. KIOŚ.6220.5.2017

2017-09-01 09:25:11
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia budowa kąpieliska gminnego z infrastukturą towarzyszącą nad jeziorem Ocypel Wielki w miejscowości Ocypel, działka nr 383, 590

2017-09-01 08:57:03
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania NR.KIOŚ. 6220.1.2017 z dnia 20. 06. 2017r. zawiadamiam,że w dniu 20.06.2017r. na wniosek Anny , Artura Jakubowskich zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej obory dla krów mlecznych oraz bydła jałowego na działce 101 obręb Zielona Góra , gmina Lubichowo.W związku powyższym informuje , że w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Lubichowo(pokój nr 16 ) w godz. od 7:30 do 15:30 można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłaszać ewentualne zastrzeżenia . Brak wniesienia zastrzeżeń w terminie jest równoznaczny z brakiem uwag w przedmiotowej sprawie.

2017-06-22 12:07:03
DECYZJA Z DNIA 06.06.2017r. NR.KIOŚ.6220.6.10.2016 stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: pn.:,,Budowa wodociągu wiejskiego na terenie działki nr 122/2, 134/2,139/2,139/3,437.531/1,obręb Wda i 42, 43, 47, 50/8, 54, 55/3,56/2,56/4, 56/28, 60, 63/1,65,74,75 78, 94/1, 94/3, 100/, 101/5, 102/2, 103/1, 103/12, 103/21, 105/2, 111, 112, 171, 211, 235/1 , 236, 318, 335, 344/2 obręb Smolniki , gmina Lubichowo''.

2017-06-06 14:14:38
OBWIESZCZENIE NR. KIOŚ.6220.6.11.2016 z dnia 06.06.207 Wójt Gminy Lubichowo o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na : budowie wodociągu wiejskiego na terenie działki nr: 122/2, 134/2,139/2,139/3,437,531/1 obręb Wda i 42 , 43, 47,50/8,54,55/3,56/2,56/3,56/28,60,63/1,65,74,75,78,94/1,94/3,100/6,101/5,102/2,103/1,103/12,103/21,105/2,111,112,117,211,236,318,335,344/2 obręb Smolniki

2017-06-06 13:26:32