Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego na zadanie pn. '' Przebudowa drogi Młynki - Osowo Leśne ( I etap).

 
2014-10-30 09:33:56
Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego na zadanie pn.'' Dostawa prasy taśmowej do odwadniania osadów wraz z osprzętem w oczyszczalni ścieków''.

 
2014-10-30 09:22:32
Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Rozbudowa wodociągu – Lubichowo Wybudowanie (w kierunku Młynek) – II etap"

 
2014-10-17 11:29:57
Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty przetargu nieograniczonego zadania pn.''Budowa sieci wodociągowej Wilcze Błota - Lubichowo Wybudowanie''

 
2014-10-03 14:25:30
Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ''Budowa sieci wodociągowej Wilcze Błota - Lubichowo Wybudownie''

 
2014-09-24 14:26:22
Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego na zadnie pn. "Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Ocypel"

 
2014-09-19 14:59:17
Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego na zadnie pn. "Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Lubichowo i z powrotem (2 autobusy o min. ilości miejsc 40)".

 
2014-08-11 12:19:53
Zawiadomienie o wyborze ofetry przetargu nieograniczonego zadania pn. "Przebudowa dróg - ul. Konopnickiej i ul. Prusa w Lubichowie"

 
2014-06-27 10:13:58
Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn. "Zagospodarowanie meijsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Lubichowo"

 
2014-04-18 10:54:28
Zawiadomienie o wyborze oferty na zadnie pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubichowie - II etap"

 
2014-04-10 09:00:58