Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ''Budowa sieci wodociągowej Wilcze Błota - Lubichowo Wybudownie''

 
2014-09-24 14:26:22
Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego na zadnie pn. "Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Ocypel"

 
2014-09-19 14:59:17
Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego na zadnie pn. "Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Lubichowo i z powrotem (2 autobusy o min. ilości miejsc 40)".

 
2014-08-11 12:19:53
Zawiadomienie o wyborze ofetry przetargu nieograniczonego zadania pn. "Przebudowa dróg - ul. Konopnickiej i ul. Prusa w Lubichowie"

 
2014-06-27 10:13:58
Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn. "Zagospodarowanie meijsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Lubichowo"

 
2014-04-18 10:54:28
Zawiadomienie o wyborze oferty na zadnie pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubichowie - II etap"

 
2014-04-10 09:00:58
Ogłoszenie o wyborze oferty: dostawa lekkiego oleju grzewczego w roku 2014

 
2013-12-23 15:30:40
Ogłoszenie o wyborze oferty: dostawa artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum im.ks.kard.St.Wyszyńskiego w Lubichowie na rok 2014

 
2013-12-20 13:55:08
Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r."

 
2013-11-22 09:15:54
Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubichowie – etap I”

 
2013-11-08 10:19:40