Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyborze oferty na zadanie: Remont drogi gminnej - Szteklin (ul. Sumińska)

2018-10-17 13:56:22
Informacja o wyborze oferty na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu - etap I

2018-08-30 15:16:47
Informacja o wyborze oferty na zadanie: Remont drogi gminnej - Lubichowo Wybudowanie (wjazd od ul. Leśnej)

2018-08-27 09:31:35
Informacja o wyborze oferty na zadanie: Dowozy i odwozy uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Lubichowo

2018-08-14 15:10:12
Informacja o wyborze oferty na zadanie: Przebudowa drogi Lubichowo - Wda (etap II), w tym: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Wilcze Błota.

2018-07-20 12:56:06
Informacja o wyborze oferty na zadanie: Budowa sieci wodociągowej - Smolniki (etap I)

2018-05-29 11:52:29
Informacja o wyborze oferty za zadanie: Remont dróg gminnych w podziale na części

2018-05-29 11:51:27
Informacja o wyborze oferty na zadanie: Zagospodarowanie terenu publicznego przy remizo-świetlicy w Lubichowie na miejsce rekreacji i wypoczynku

2018-04-18 14:25:27
Informacja o wyborze oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w podziale na części

2018-03-01 14:01:58
Notatka z rozpoznania cenowego - Dostawa żwiru płukanego

2018-01-17 15:04:17
Notatka z rozpoznania cenowego - Dostawa piasku

2018-01-17 15:02:43
Notatka z rozpoznania cenowego - Dostawa gruzu mielonego

2018-01-17 15:00:08
Notatka z rozpoznania cenowego "Dostawa urządzeń na plac zabaw do miejscowości Szteklin"

2017-11-09 15:35:46
Notatka z rozeznania cenowego "Dostawa urządzeń na plac zabaw do miejscowości Zelgoszcz"

2017-11-09 15:33:27
Notatka z rozeznania cenowego "Dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej do miejscowości Osowo Leśne"

2017-11-09 15:31:01
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. "Remont dróg gminnych w podziale na części"

2017-10-27 10:00:58
Notatka z rozpoznania cenowego "Dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Osowo Leśne"

2017-10-24 08:10:31
Notatka z rozpoznania cenowego "Dostawa urządzeń na plac zabaw do m. Zelgoszcz"

2017-10-24 08:10:16
Notatka z rozpoznania cenowego "Dostawa urządzeń na plac zabaw do m. Szteklin"

2017-10-24 08:03:56
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Dowozy i odwozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Lubichowo"

2017-10-17 08:04:50
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. "Remont dróg gminnych w podziale na części"

2017-10-17 07:58:58
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. "Przebudowa drogi Młynki - Osowo Leśne (etap III), w tym: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Osowo Leśne"

2017-10-02 09:24:56
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. "Przebudowa i remont świetlicy w Ocyplu"

2017-10-02 09:22:48
Informacja o unieważnieniu postępowania

2017-07-05 10:13:13
Informacja o wyborze oferty na zadnie pn. "Remont dróg gminnych w podziale na części"

2017-06-23 12:31:18
Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania na zadanie pn. "Remont dróg gminnych w podziale na część"

2017-06-13 13:06:17
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. "Przebudowa drogi Lubichowo - Wda (etap I)"

2017-06-13 12:42:35
Notatka z rozpoznania cenowego "Dostawa urządzeń na plac zabaw do miejscowości Szteklin".

2017-05-17 10:32:20
Informacja o wyborze oferty na zadani pn. " Przebudowa drogi Młynki - Osowo Leśne (etap II)"

2017-05-12 14:24:06
Notatka z rozpoznania cenowego - Osowo Leśne plac zabaw

2017-04-26 13:57:43
Notatka z rozpoznania cenowego - plac zabaw Lubichowo ul. Słoneczna

2017-04-26 13:54:16
Notatka z rozpoznania cenowego - plac zabaw Lubichowo (ul. Mickiewicza).

2017-04-26 13:52:52
Notatka z rozpoznania cenowego - "dostawa i montaż urządzeń - ZELGOSZCZ"

2017-04-20 14:21:13
Notatka z rozpoznania cenowego "siłownia zewnętrzna - WDA"

2017-04-20 14:20:01
Notatka z rozpoznania cenowego "Dostawa urządzeń na plac zabaw - Osowo Leśne"

2017-04-13 14:42:07
Notatka z rozpoznania cenowego "Dostawa urządzeń na plac zabaw - ul. Mickiewicza Lubichowo"

2017-04-13 14:35:33
Notatka z rozpoznania cenowego "Dostawa urządzeń na plac zabaw - ul. Słoneczna Lubichowo"

2017-04-13 14:28:51
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. "na skrzydłach wiedzy".

2017-01-19 09:09:04
Notatka z rozpoznania cenowego sprzedaży samochodu Volkswagen Transporter T4

2017-01-18 09:13:33
ogłoszenie o wyborze oferty - dostawa produktów do stołówki PG w Lubichowie

2017-01-17 14:12:59
Notatka z otwarcia ofert na zadanie pn. "Dowozy i odwozy uczniów ze szkół publicznych na terenie gminy Lubichowo".

2016-12-29 11:04:28
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego dla gimnazjum w Lubichowie w roku 2017

2016-12-21 11:12:47
Informacja o wyborze oferty "sprzedaż samochodu ŻUK"

2016-12-19 09:35:06
Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie pn." Na skrzydłach wiedzy".

2016-12-16 11:45:49
Notatka z otwarcia ofert "Na skrzydłach wiedzy"

2016-12-08 12:10:47
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn."Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej PG w Lubichowie"

2016-11-29 09:00:52
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

2016-11-10 14:52:02
Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego pn. "Remont dróg gminnych z podziałem na 9 części".

2016-06-09 10:57:12
Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Rozbudowa wodociągu Lubichowo Wybudowanie (Morawy)".

2016-04-11 13:08:01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofery na zadanie pn." Dostawa oleju opałowego dla PG w Lubichowie w roku 2016".

2016-01-22 12:58:10