Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyborze oferty na zadanie: Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Lubichowo

2019-02-27 15:16:17
Informacja o wyborze oferty na zadanie: Remont drogi gminnej - Szteklin (ul. Sumińska)

2018-10-17 13:56:22
Informacja o wyborze oferty na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu - etap I

2018-08-30 15:16:47
Informacja o wyborze oferty na zadanie: Remont drogi gminnej - Lubichowo Wybudowanie (wjazd od ul. Leśnej)

2018-08-27 09:31:35
Informacja o wyborze oferty na zadanie: Dowozy i odwozy uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Lubichowo

2018-08-14 15:10:12
Informacja o wyborze oferty na zadanie: Przebudowa drogi Lubichowo - Wda (etap II), w tym: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Wilcze Błota.

2018-07-20 12:56:06
Informacja o wyborze oferty na zadanie: Budowa sieci wodociągowej - Smolniki (etap I)

2018-05-29 11:52:29
Informacja o wyborze oferty za zadanie: Remont dróg gminnych w podziale na części

2018-05-29 11:51:27
Informacja o wyborze oferty na zadanie: Zagospodarowanie terenu publicznego przy remizo-świetlicy w Lubichowie na miejsce rekreacji i wypoczynku

2018-04-18 14:25:27
Informacja o wyborze oferty na zadanie: Remont dróg gminnych w podziale na części

2018-03-01 14:01:58