Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Statut RSGOZ

Statut RSGOZ
2004-08-11 00:00:00
Statut GOZ

Statut GOZ
2004-08-11 00:00:00
Uchwała Nr XIII/125/2004

UCHWAŁA Nr XIII/125/2004
RADY GMINY LUBICHOWO
z dnia 27 lutego 2004 r.


w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie


Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o Zakładach Opieki Zdrowotnej /Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm./ w związku z § 15 i 16 Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie Rada Gminy Lubichowo uchwala, co następuje:


§ 1

1. Powołuje się Radę Społeczną Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie na kadencję 2004 – 2005 w składzie przewodniczący i czterech członków.
2. Do składu osobowego Rady Społecznej powołuje się następujące osoby:
1. Janina Strzelecka – przewodniczący
2. Jan Nowicki – członek – przedstawiciel Wojewody Pomorskiego
3. Maria Kaczyńska – członek
4. Jadwiga Glanert – członek
5. Stefan Bartwicki – członek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Cichocki2004-03-16 00:00:00