Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół nr 4/2008 RS GOZ

   Protokół Nr 4/2008 RS GOZ (11KB)
2008-10-23 12:57:00
Protokół Nr 6

Protokół Nr 6
2005-06-14 00:00:00
Protokół Nr 5/2005

 

P R O T O K Ó Ł Nr 5/2005


posiedzenia Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia

w Lubichowie z dnia 21 marca 2005r.a

2005-06-10 00:00:00
Protokół Nr 4/2005

 PROTOKÓŁ NR 4/2004


posiedzenia Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia

w Lubichowie z dnia 21 grudnia 2004 roku.

2005-06-10 00:00:00
Protokół Nr 2

 

P R O T O K ÓŁ Nr 2/2004posiedzenia Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie


z dnia 24 września 2004roku.

2004-11-10 00:00:00
Protokół Nr 3

 


P R O T O K Ó Ł Nr 3/2004


posiedzenia Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie

z dnia 30 września 2004r.

2004-11-10 00:00:00
Rada Społeczna GOZ

Skład Rady Społecznej Gminnego Osrodka Zdrowia

1)Strzelecka Janina-Przewodnicząca
2)Nowicki Jan-Przedstawiciel Wojewody
3)Kaczyńska Maria-Członek
4)Bartwicki Stefan-Członek
5)Glanert Jadwiga-Członek

Statut Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej GOZ

Protokoły z posiedzeń RSGOZ


2004-11-10 00:00:00
Protokoły RSGOZ

Protokół Nr 1 Rady Społecznej GOZ z dnia 6 lipca 2004 r.

Protokół Nr 2 Rady Społecznej GOZ z dnia 24 września 2004r.

Protokół Nr 3/2004 Rady Społecznej GOZ z dnia 30 września 2004r.
2004-11-10 00:00:00
Protoół Nr 1

PROTOKÓŁ NR 1/2004

z posiedzenia Rady Społecznej

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie

z dnia 6 lipca 2004 roku.Otwarcia posiedzenia i w posiedzeniu uczestniczyła przewodnicząca Rady Społecznej
Janina Strzelecka, która po powitaniu stwierdziła prawomocność posiedzenia / nieobecni: Nowicki Jan i Kaczyńska Maria.
Na posiedzenie zostali zaproszeni: Wójt Gminy-Ryszard Alechniewicz, Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia-Eugenia Piesiewicz oraz Księgowa-Justyna Grdeń-Wołoszyk.
W zastępstwie księgowej przybyła Gabriela Bonk.

Kierownik GOZ przedstawiła stan personalny Ośrodka Zdrowia informując, iż zabrano specjalizację i na jednego pacjenta Narodowy Fundusz Zdrowia płaci 4,80 zł na miesiąc. Ośrodek
Zdrowia nie spełnia warunków, aby zatrudniać specjalistów, a budżet Ośrodka Zdrowia jest zbyt
mały, aby można pozwolić sobie na zatrudnianie specjalistów. Jedynie stomatologia ma swoje
oddzielne pieniądze i z tej racji prowadzi się profilaktykę dzieci w szkole.
Kierownik mówiła, że jest kłopot z wczasowiczami, ponieważ muszą przyjąć, a pieniędzy Fundusz
Zdrowia nie daje i przez to uszczupla się budżet Ośrodka Zdrowia. Poinformowała też, że od lipca
przyszłego roku odejdzie Stomatolog na emeryturę.
Wójt Gminy oświadczył, że stomatolodzy zgłaszają się i oferentów będzie kontaktował z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Zdrowia, bo zatrudnienie stomatologa należy do Kierownika.
Przewodnicząca Rady Społecznej zapytała Kierownika, czy wpłynęły skargi na pracę w Ośrodku
Zdrowia. Pani Kierownik odpowiedziała, że bezpośrednio nie wpłynęły żadne skargi, a jeżeli pacjenci mają jakieś problemy, są niejasności, to na bieżąco są rozwiązywane.

Następnie Z-ca Księgowej-Gabriela Bonk przedstwiła przychody i wydatki ośrodka Zdrowia na dzień 31.5.2004 roku oraz wynik finansowy, który jest wynikiem ujemnym, na co wpywa amortyzacja budynków i usługi niemedyczne.

Do przedstawionego sprawozdania Rada Społeczna nie wniosła uwag i została jednomyślnie przyjęta.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Protokołowała Przewodnicząca Rady Społecznej
daniela Wons Janina Strzelecka
2004-08-11 00:00:00
Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie

Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie ul. Dworcowa 22
tel. 5885213
Kierownik GOZ- Marek Sorgenlos
Rada Społeczna GOZ w Lubichowie

Statut Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie
2004-08-11 00:00:00