Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Nr 66/2007- powołanie Pana Marka Sorgenlos na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie

Nr 66/2007- powołanie Pana Marka Sorgenlos na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie
2010-12-14 11:37:37
Nr 65/2007- przyjęcie projektów finansowych na 2008r.

Nr 65/2007- przyjęcie projektów finansowych na 2008r.
2010-12-14 11:29:13
Nr 59/2007 - powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubichowo

Nr 59/2007 - powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubichowo
2010-12-14 09:12:01
Nr 56/2010- zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stypendium oraz okresów i form płatności pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Nr 56/2010- zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stypendium oraz okresów i form płatności pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
2010-12-14 09:09:45
Nr 55/2007- zmienające zarządzenie w sprawie działalności świetlic socjoterapeutycznych na terenie Gminy Lubichowo

Nr 55/2007- zmienające zarządzenie w sprawie działalności świetlic socjoterapeutycznych na terenie Gminy Lubichowo
2010-12-14 09:07:54
Nr 52/2007- określenie rodzaju używanej odzieży i obuwia oraz ustalenia ekwiwalentu z tego tytułu dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie

Nr 52/2007- określenie rodzaju używanej odzieży i obuwia oraz ustalenia ekwiwalentu z tego tytułu dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie
2010-12-14 09:04:38
Nr 49/2007- ustalenie wysokości stypendium oraz okresów i form płatności pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Nr 49/2007- ustalenie wysokości stypendium oraz okresów i form płatności pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
2010-12-14 08:59:03
Nr 48/2010 - zarządzenie wyborów sołtysa we wsi Lubichowo

Nr 48/2010 - zarządzenie wyborów sołtysa we wsi Lubichowo
2010-12-14 08:56:16
Nr 47/2007 - powołanie komisji do dokonania oceny i wydzielenia przeznaczonej do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy Lubichowo

Nr 47/2007 - powołanie komisji do dokonania oceny i wydzielenia przeznaczonej do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy Lubichowo
2010-12-14 08:36:01
Nr 70/2007 - przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy

Nr 70/2007 - przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy
2009-03-31 15:01:00