Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych..

2016-10-21 10:30:53
ZARZĄDZENIE NR 79/2015 WÓJTA GMINY LUBICHOWO z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zapisu określonego w § 1 pkt 1 lit. d i pkt 2 lit. f projektu uchwały Rady Gminy Lubichowo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

2015-11-12 14:30:55
konsultacje społeczne w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2015 rok

 
2014-10-27 15:12:37
Informacja dla organizacji pozarządowych - zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowych na 2014 rok

 
2013-12-04 08:32:42
Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Lubichowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 
2012-12-30 20:25:02
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lubichowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalność pożytku publicznego za 2011r.

 
2012-05-18 13:47:27
Informacja ze Starostwa Powiatowego

 
2012-01-23 19:58:29
Uchwała w sprawie zmiany uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubichowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2011 roku.

 
2011-10-12 14:30:37
Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubichowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2011 roku.

Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubichowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2011 roku.
2011-03-05 16:15:33