Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 r. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jst w 2017 r. Kwoty dotacji udzielonych innym jst w 2017 r.

2018-05-09 10:03:20
Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 r. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jst w 2016 r. Kwoty dotacji udzielonych innym jst w 2016 r.

2017-05-31 11:03:26
Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 r. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jst w 2015 r. Kwoty dotacji udzielonych innymi jst w 2015 r.

2016-05-31 11:23:55
Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 r. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jst 2014 r. Kwoty dotacji udzielonych innym jst w 2014 r. Wykaz udzielonych poręczeń w 2014 r.

 
2015-05-28 10:44:50
Dotacje udzielone innym jst w 2013 r.

 
2014-05-30 14:19:29
Wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku. Dotacje udzielone innym jst w 2012 r.

 
2013-05-31 07:48:13
Wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku. Dotacje udzielone innym jst w 2011 r.

 
2012-05-30 14:35:55
Wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej w 2010 roku

Wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej w 2010 roku
2011-05-25 13:22:08
Wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej w 2009 roku

Wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej w 2009 roku
2010-07-12 08:25:02