Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 173/g242/B/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubichowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.

 
2014-08-19 09:51:03
Uchwała Nr 042/g242/R/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok Gminy Lubichowo

 
2014-04-02 12:39:06
Uchwała Nr 031/g242/D/I/14 Składu Orzekającego RIO z dn. 17 stycznia 2014 r. w sprawie opinii prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubichowo na lata 2014 - 2021 wynikającej z zaciągniętych zobowiązań.

 
2014-01-23 07:56:29
Uchwała Nr 256/g242/III/P/13 Składu Orzekającego RIO z dn. 4 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubichowo na 2014 rok

 
2013-12-11 15:28:26
Uchwała Nr 255/g242/F/III/13 Składu Orzekającego RIO z dn. 4 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubichowo na lata 2014-2021

 
2013-12-11 15:23:25
Uchwała Nr 166/g242/B/III/13 Składu Orzekającego RIO z dn. 20 sierpnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubichowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 rok

 
2013-08-29 08:04:47
Uchwała Nr 152/g242/K/III/13 Składu Orzekającego RIO z dn. 15 lipca 2013 r. - możliwość spłaty pożyczki

 
2013-07-22 07:48:05
Uchwała Nr 088/g242/R/III/13 z dn. 19 kwietnia 2013 r.

 
2013-04-25 08:50:51
Uchwała Nr 018/g242/D/III/13 Składu Orzekającego RIO z dn. 28 stycznia 2013 r. - opinia o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2013 rok oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubichowo na lata 2013-2021

 
2013-02-01 07:55:20
Uchwała Nr 227/g242/F/III/12 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dni 7 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubichowo na lata 2013 - 2021

 
2012-12-12 07:56:46